Domů

Facebook

Konference o 5. bloku EDU

Ve středu 25. března se v hotelu Atom v Třebíči uskuteční konference s názvem Umíme postavit 5. blok v Dukovanech včas? Na konferenci budou diskutována témata připravenosti státu a dodavatelských firem k výstavbě nového zdroje, místní a regionální uskupení představí svá stanoviska k výstavbě 5. bloku. V rámci sekce o významu výstavby 5. bloku EDU pro lokální společnost a firmy vystoupí též Martin Ouředníček, který přiblíží aktuální stav řešení projektu zabývajícího se scénáři vývoje regionu souvisejícími s budoucností EDU.