Domů

Konference o sociálně prostorové diferenciaci českých zemí

Rádi bychom upozornili, že se pomalu blíží termín registrace (8. března) na konferenci Sociálně prostorová diferenciace českých zemí v historické perspektivě. Konference, která se koná 4. června v prostorách Národní technické knihovny, je zaměřena multioborově a zacílena i na propojení vědy a praxe. Diskutována budou historická prostorová a statistická data (zdroje, metodické problémy, význam pro výzkum), obyvatelstvo českých zemí ve 20. století (z pohledu rozmístění, národnostní i vzdělanostní struktury), sociální proměny Prahy (s důrazem na významné změny sociálně prostorové struktury, sídliště a původní průmyslové čtvrti) a historická prostorová a statistická data ve vzdělání a praxi (přínos a uplatnění pro výuku). Více informací naleznete zde