Domů

Facebook

Konference Sociálně prostorová diferenciace českých zemí

Dne 4. 6. 2015 se v Národní technické knihovně konala konference Sociálně prostorová diferenciace českých zemí v historické perspektivě. Na konferenci vystoupila řada předních odborníků z nejrůznějších institucí: Historického i Sociologického ústavu AV ČR, katedry Geografické sekce Univerzity Karlovy v Praze i Západočeské Univerzity v Plzni, Ústředního archivu zeměměřictví a katastru, Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, Českého statistického úřadu, katedry urbanismu a územního plánování z Českého vysokého učení technického v Praze, Institutu plánování a rozvoje Prahy či ze společnosti ArcData. Hlavními tématy konference byly historická prostorová a statistická data, vč. jejich využití v praxi, obyvatelstvo českých zemí ve 20. století a sociální proměny Prahy ve 20. století (podrobný program). Součástí konference byla i výstava Novodobá historie Prahy pohledem geografa a posterová sekce. Kompletní fotogalerii od dr. Fialové naleznete zde, výběr fotografií pak zdeDěkujeme všem za účast i zajímavou diskusi

Sociálně prostorová diferenciace českých zemí v historické perspektivě, první panel Sociálně prostorová diferenciace českých zemí v historické perspektivě, publikum Sociálně prostorová diferenciace českých zemí v historické perspektivě, výstava
Sociálně prostorová diferenciace českých zemí v historické perspektivě, třetí panel Sociálně prostorová diferenciace českých zemí v historické perspektivě, postery     Sociálně prostorová diferenciace českých zemí v historické perspektivě, čtvrtý panel