Domů

Monočíslo sociologického časopisu

Právě bylo online zpřístupněno anglické monotematické číslo Sociologického časopisu zaměřeného na současný vývoj urbánních studií ve střední a východní Evropě, jehož editory jsou Martin Ouředníček a Lucie Pospíšilová. Šest článků, které byly původně příspěvky v rámci CATference konané v září 2015 v Praze, se zaměřuje na důležité změny a procesy, které měly nejvýraznější vliv na proměnu a vývoj urbánních oblastí v prostředí střední a východní Evropy. Dozvíte se o socioetnické degregaci v metropolitních oblastech Litvy, socioprostorové diferenciaci Prahy, transformaci sídlišť v Polsku, suburbánním rozvoji zázemí Bratislavy, o vlivu kulturně směrovaného flagship projektu na komunity v Tallinnu či o konceptu chronotopie aplikovaného na Brno.