Domů

Monotematické číslo Sociologického časopisu

Na začátku května byla vyhlášena výzva pro zasílání příspěvků do monotematického anglického čísla Sociologického časopisu s tématem "Urban Dynamics and Neighbourhood Change in Cities after Transition". Vítány jsou články věnující se novým poznatkům z oblasti výzkumu segregace, mobility i proměn sousedství a segmentace bydlení v postsocialistických městech. Termín zaslání abstraktu je 30. 5. 2015. Editory čísla, které vyjde na závěr roku 2016, jsou Martin Ouředníček a Lucie Pospíšilová. Více informací naleznete zde