Domů

Nová výstava na Albertově

Srdečně Vás zveme na výstavu Dynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních regionech České republiky. Výstava je jedním z výsledků stejnojmenného projektu realizovaného na Univerzitě Karlově, Přírodovědecké fakultě, katedře sociální geografie a regionálního rozvoje. Výstava je koncipována jako průřez řešením projektu. Představuje jeho hlavní výstupy, na kterých se podíleli členové výzkumného týmu Urbánní a regionální laboratoře (URRlab) ve spolupráci s dalšími domácími i zahraničními kolegy. Postery prezentují hlavní cíle a východiska projektu, ukázky z empirických výzkumů a případových studií i hlavní publikační výstupy projektu. Primárním zájmovým územím jsou metropolitní regiony Česka, vybrané výzkumy jsou ale zaměřeny i šířeji (celé Česko) či naopak detailněji (Praha a vybrané pražské lokality). Šíře témat reflektuje výzkumné zaměření pracovní skupiny URRlab a zároveň i současné trendy mezinárodního urbánního výzkumu.

Výstava probíhá od 7. 11. 2016 do 31. 1. 2017 před Knihovnou geografie (Albertov 6, 2. patro).

Výstava Dynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních regionech České republiky