Domů

Nové mapy Prahy

Na mapovém portálu atlas obyvatelstva bylo zveřejněno dalších 10 specializovaných map v sekci zaměřené na Sociálně prostorovou diferenciaci Česka a Prahy v historické perspektivě. Mapy tentokrát představují vývoj Prahy z různých tematických oblastí: měna obyvatelstva (migrace, přirozený přírůstek), struktura obyvatelstva (podle věku, rodinného stavu, vzdělanosti, zaměstnanosti, sociálního statusu) a další specifická témata (kriminalita, kvalita bytového fondu). Mapy byly vytvořeny v rámci projektu NAKI Zpřístupnění historických prostorových a statistických dat v prostředí GIS