Domů

Nové tváře v URRlabu

Od října se v URRlabu objevili dva noví lidé. Prvním z nich je doktorand Jiří Chrpa, který zpracovává dizertační práci zabývající se mobilitou obyvatel v rámci pražské metropolitní oblasti a její návaznosti na rezidenční kvalitu lokalit. Druhým je Manuel Wolff z Helmholtz Centre for Environmental research (UFZ), až do prosince zde bude pobývat na stáži, ve svém výzkumu se zabývá zejména vývojem systému osídlení v Evropě.