Domů

Facebook

Nový článek o relevanci západních teoretických konceptů

V časopise Eurasian Geography and Economics právě vyšel článek diskutující důležité téma relevance západních teoretických konceptů pro výzkum postsocialistických měst. Martin Ouředníček v něm na příkladu Prahy poukazuje na omezenou schopnost některých západních konceptů vysvětlovat a predikovat vývoj ve specificky post-socialistických městských strukturách. Jako příklad uvádí sídliště a problematiku sociálního bydlení a specifik post-socialistické segregace. Článek je součástí monotematického čísla, které vzešlo z diskuse v rámci mezinárodní sítě urbánních výzkumníků Cities after Transition (CAT). Editory čísla jsou Slávka Ferenčuhová a Michael Gentile