Domů

Nový GAUK na mobilitu cizinců

Na roky 2016-2017 byl Grantovou agenturou Univerzity Karlovy v Praze podpořen projekt "Mobilita cizinců v Česku a jejich role v utváření sociálního prostředí českých měst", jehož hlavní řešitelkou je Ivana Přidalová. Projekt svým tématem zahrnujícím mobilitu cizinců, ale i sociální prostředí města, stojí na pomezí geografie města a mezinárodní migrace. Zaměřuje se zejména na prostorovou diferenciaci pohybu a pobytu cizinců v Česku a na vliv přítomnosti a aktivit cizinců na sociální prostředí vybraných městských lokalit. Spoluřešiteli projektu jsou Martin Ouředníček a Adam Klsák.