Domů

Facebook

Nový projekt GAČR

Tým URRlab bude od roku 2014 řešit nový projekt GA ČR "Dynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních regionech České republiky". Jedná se o tříletý projekt, jehož hlavním řešitelem je doc. Martin Ouředníček.

Projekt sleduje vývoj metropolitních oblastí velkých měst v České  republice v kontextu globálních a regionálních procesů měnících současnou urbánní Evropu. Je zaměřen zejména na komparativní výzkum metropolitních oblastí post-socialistických měst, především jejich vnějších částí (sídliště a suburbia). Specifickým cílem je výzkum dynamiky sociálního prostředí, které je ovlivňováno různými druhy prostorové mobility: (i) migrací; (ii) dojížďkou a (iii) denními rytmy, které společně přetvářejí funkce jednotlivých částí post-socialistických metropolitních regionů.

Více informací o projektu naleznete zde