Domů

Facebook

O zahraniční migraci v Praze v Sociologickém časopise

V pátém čísle letošního ročníku Sociologického časopisu právě vyšel článek Ivy Přidalové a Martina Ouředníčka, který se zaměřuje na roli zahraniční migrace v měnící se sociálně prostorové diferenciaci Prahy. Hlavním cílem článku je zjistit, jak se gradující diverzita etnické struktury obyvatelstva odráží v jeho prostorovém rozmístění. Autoři hodnotí roli cizinců v sociální diferenciaci Prahy, dále zkoumají, jak se vyvíjí prostorové rozmístění a míry koncentrace cizinců v období po roce 2001. Zaměřují se rovněž na otázku, které části regionu jsou nejvíce vystaveny riziku etnické rezidenční segregace a zda jsou patrné projevy prostorové asimilace či spíše koncentrace cizinců v určitých částech města.