Domů

Přednáška Urban social geography

Již několikátý rok je na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK vyučován předmět Urban social geography. Zatímco v zimním semestru se věnuje zejména klíčovým teoretickým konceptům v urbánní geografii, v letním semestru se zaměřuje již na konkrétní témata současného výzkumu v urbánní geografii. Důraz je kladen na povinnou četbu, aktivní účast v diskusích na hodinách i písemný projev. Kurz je v angličtině a je otevřen nejen studentům na Erasmu, ale i ostatním studentům. Více informací zde.