Domů

Příspěvek o implementaci RIS3 strategie

Ve sborníku příspěvků z XIX. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách, které se letos konalo v polovině června v Čejkovicích, byl zveřejněn článek o implementaci RIS3 strategie ve Středočeském kraji. Autoři, Peter Svoboda a Ivo Říha, v něm hodnotí dosavadní kroky, ke kterým došlo prostřednictvím činnosti Středočeského inovačního centra. Využívají nejen analýzu druhotných statistických dat, ale i polostrukturované rozhovory, workshop (kulatý stůl) a analýzu evaluačních částí přihlášek k jednotlivým aktivitám a strategickým inetrvencím. Článek je dostupný zde.