Využití map suburbanizace

Portál Atlas obyvatelstva a zejména mapy věnující se rezidenční suburbanizaci zmiňuje ve svém článku Ing. arch. Tunka. Článek cílí na koordinaci územního rozvoje a možnosti obcí vyjadřovat se k rozvojovým dokumentům, mapy suburbanizace jsou dávány jako příklad jiného možného pohledu na hledání souvislostí v území.