Domů

Facebook

Využití výstupu projektu NAKI v praxi a ve výuce

Na stránkách historickyGIS.cz se postupně plní část věnovaná aplikacím výstupů projektu NAKI do praxe a výuky. Aplikace využívají zejména vrstvy historických prostorových hranic a statistická data vztahující se k populačním cenzům konaným v letech 1921-2011. Lze je zobrazit nejen pomocí interaktivní mapy za Česko i Prahu, ale nově i s využitím ArcGIS online. Zároveň zde naleznete odkazy na publikace i práce studentů vzniklé v rámci projektu Zpřístupnění historických prostorových a statistických dat v prostředí GIS