Domů

Facebook

Významná ocenění děkana

Na slavnostním koncertě Přírodovědecké fakulty obdrželi cenu děkana dvě osobnosti spojené s týmem Urrlab Lucie Pospíšilová a Jiří-Jakub Zévl. Gratulujeme.

Lucie Pospíšilová je odbornou asistentkou na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje a stěžejní členkou výzkumného týmu URRlab. Ve svém výzkumu se zabývá aplikací časoprostorových konceptů, prostorové mobility a každodennosti v urban studies, ale i širšími tématy na pomezí sociální geografie, demografie a sociologie. V současnosti patří mezi její výzkumná témata také zkušenost nevidomých s urbánním prostorem. Lucie přednáší několik kurzů v českém i anglickém jazyce. V minulosti byla vyhodnocena nejlepší doktorandkou katedry a absolvovala stáž na americké Dartmouth College nebo v anglickém Sheffieldu. V posledních letech získaly knihy, na kterých participovala jako autorka nebo editorka různá ocenění – například cenu České kartografické společnosti Mapa roku pro bilingvní Historický atlas obyvatelstva českých zemí, cenu Magnesia Litera pro knihu Paneláci. Na cenu dosud čeká její nejnovější počin pod názvem Geografie okrajem: Každodenní časoprostorové zkušenosti vydaný letos v nakladatelství Karolinum.

Mgr. Jiří-Jakub Zévl absolventem magisterského programu sociální geografie a regionální rozvoj. V roce 2016/17 obdržel za svoji bakalářskou práci (Morfologie sídel suburbánní zóny Prahy) cenu prof. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných programů na Univerzitě Karlově. Magisterské studium ukončil se studijním průměrem 1,00 a výbornými známkami i při státních zkouškách a za diplomovou práci. Již v průběhu studia se zapojil do práce na dvou výzkumných projektech, absolvoval také studijní pobyty na Sorbonně a v Sheffieldu. Ve své práci se věnoval inovativnímu využití dat mobilních operátorů pro vymezení v čase proměnlivých hranic metropolitního areálu Prahy. Rozvinul vlastní teoretický koncept pulsujícího a cyklicky se proměňujícího časoprostorového regionu založený na teorii strukturace a empiricky doložený v časových řezech dat zachycujících denní rytmus cest uživatelů Pražského městského regionu. Vedle studia je Jiří-Jakub organizátorem projektu promítání filmů a besed Jeden svět na Geografické sekci PřF UK a jedním ze zakladatelů spolku Milion chvilek pro demokracii.

 Lucie Pospíšilová oceněna v Karolinu