Zprávy

Sobota, 7. Únor 2015 - 13:05

Grantová agentura ČR jmenovala členy do hodnotících panelů na léta 2015-2017. Mezi členy panelu 404 Sociologie, demografie, sociální geografie a mediální studia byl opětovně vybrán i Martin Ouředníček

Středa, 4. Únor 2015 - 15:38

V časopise Urban Studies byl v lednu online pulikován článek, mezi jehož autory patří Jana Temelová. Článek diskutuje motivace lidí stěhujících se do vnitřních měst, případové studie byly realizovány v Českých Budějovicích a v Tartu (Estonsko). 

Úterý, 27. Leden 2015 - 8:42

Na mapovém serveru atlasobyvatelstva.cz byla zveřejněna sada specializovaných map "Vývoj stavu sociálních a ekonomických podmínek v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany" vytvořených v roce 2014 v rámci projektu TAČR.

Středa, 21. Leden 2015 - 9:30

Třetí letošní číslo týdeníku Dotyk obsahuje sérii článků od Jiřího Štěpničky pojednávající o různých tématech vázaných k suburbanizaci. Články diskutují stěhování obyvatel z měst od starověku doposud, Středočeský kraj v kontextu suburbanizace i specifika českých suburbií.

Úterý, 13. Leden 2015 - 7:32

Na počátku ledna jsme na webu Atlas obyvatelstva zveřejnili prvních deset specializovaných map, které vznikly v rámci projektu NAKI. Soubor map se zaměřuje na sociálně prostorovou diferenciaci v historické perspektivě, první sekce se věnuje Česku, druhá Praze. 

Středa, 7. Leden 2015 - 9:13

Martin Šimon je jedním z editorů nové knížky zabývající se demografickým vývojem Střední Evropy. Knížka vyšla mj. pod hlavičkou Sociologického ústavu Akademie věd ČR v prosinci 2014 a je online dostupná. 

Středa, 7. Leden 2015 - 8:58

Ve dnech 23.-26. září proběhne v Praze 6. ročník mezinárodní konference v rámci skupiny Cities after Transition, tzv. CATference. Na začátku ledna byl rozeslán "call for papers and sessions", více informací o možnostech přihlášení, důležitých termínech, ubytování apod. naleznete zde

Úterý, 6. Leden 2015 - 22:27

Hned po Novém roce pokračují práce na projektu TAČR. Martin Ouředníček a Petra Špačková uskutečnili několik doplňkových rozhovorů na Třebíčsku. 

Středa, 26. Listopad 2014 - 7:26

V rámci semináře k výstavě Vltavské ostrovy v Praze vystoupí i Eliška Slámová s příspěvkem o ostrovech v kontextu pražských veřejných prostor.

Středa, 26. Listopad 2014 - 9:14

Na semináři "Možné socio- ekonomické dopady v případě ukončení provozu JE Dukovany, aneb Proč je důležitá dostavba 5. bloku JE Dukovany", který se konal dne 25. 11. v Poslanecké sněmovně, představil Martin Ouředníček a Petra Špačková dosavadní výsledky šetření v projektu TAČR.

 

Stránky