Zprávy

Čtvrtek, 23. Říjen 2014 - 9:10

V zimním semestru 2014/2015 je týmem URRlab organizováno několik předmětů: Sociální geografie Prahy, Urban social geography I a Metody v sociální geografii II.   

Pátek, 19. Září 2014 - 23:52

V časopise Historická geografie 40/2 vyjde článek P. Svobody, I. Přidalové a M. Ouředníčka "Ukazatele ekonomické struktury a mobility obyvatelstva ve sčítáních lidu".

Středa, 10. Září 2014 - 11:11

Konference Geografie v srdci Evropy se koná 25. - 28. srpna v Praze a je spojena s 23. sjezdem České geografické společnosti a 16. kongresem Slovenskej geografickej společnosti. Na konferenci vystoupí řada českých a slovenských geografů a geografek (program zde), mezi nimi i členové týmu URRlab.

Sobota, 5. Červenec 2014 - 16:30

Výstava Sociální deprivace v městském prostředí: objektivní a subjektivní dimenze patřící mezi výstupy stejnojmenného projektu, který řešil tým URRlab, byla znovu vystavena, tentokrát v Hradci Králové. 

Pátek, 27. Červen 2014 - 12:17

Na začátku června byla úspěšně dokončena certifikace hned dvou metodik, které byly zpracovány v rámci projektu TAČR Prognóza demografického vývoje a jeho důsledků pro kvalitu života v dynamicky se měnících obcích v zázemí českých měst

Úterý, 17. Červen 2014 - 9:51

Dne 12. června se na zámku ve Valči konala konference zaměřená na dlouhodobou budoucnost JE Dukovany. Mezi přednášejícími vystoupil i Martin Ouředníček, který představil současné výstupy projektu TAČR Scénáře budoucího vývoje mikroregionu JE Dukovany.

Čtvrtek, 19. Červen 2014 - 7:54

Dne 4. června se na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK uskutečnil workshop Prostorová mobilita: teoretické koncepty a metodické problémy.

Sobota, 14. Červen 2014 - 14:48

Na semináři Ekonomické a sociální důsledky způsobené uzavřením velkého zdroje energie vystoupil i Martin Ouředníček, který představil dosavadní dosavadní výsledky projektu TAČR Scénáře budoucího vývoje mikroregionu JEDU

Sobota, 14. Červen 2014 - 14:46

Na výroční konferenci ČDS Sčítání a my, která se konala 21. května na půdě Akademie věd, představil Martin Ouředníček  Historický atlas obyvatelstva českých zemí. 

Sobota, 14. Červen 2014 - 14:43

Ve dnech  18. - 20. května proběhlo terénní šetření na Dukovansku, které bylo součástí projektu TAČR Scénáře budoucího vývoje mikroregionu JEDU

Stránky