Přehled projektů

Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí
Klíčová slova: suburbanizace, urban sprawl
Research period: 2007 - 2011
Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Klíčová slova: diferenciace, periferie, kvalita života
Research period: 2006 - 2011
Hlavní řešitel: Mgr. Martin Šimon, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze
Klíčová slova: město, venkov, životní styl, rezidenční preference
Research period: 2010 - 2011
Hlavní řešitel: RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze
Klíčová slova: časoprostorová mobilita, Praha, time-space, metropole, bariéry
Research period: 2009 - 2010
Hlavní řešitel: RNDr. Jana Temelová, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Klíčová slova: vnitřní město, Praha, transformace
Research period: 2008 - 2010
Hlavní řešitel: RNDr. Jana Temelová, Ph.D.
Poskytovatel: Městská část Praha 1
Klíčová slova: Praha, socioekonomický analýza, centrum
Research period: 2007 - 2009
Hlavní řešitel: RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze
Klíčová slova: sociální prostředí, Praha, metropole
Research period: 2006 - 2007
Hlavní řešitel: RNDr. Jana Temelová, Ph.D.
Poskytovatel: Středočeský kraj
Klíčová slova: socioekonomická analýza
Research period: 2007 - 2007
Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Klíčová slova: urbanizace, Praha
Research period: 2004 - 2006

Pages