Publications Adam Klsák

WoS a SCOPUS

ŠIMON, M., KŘÍŽKOVÁ, I., KLSÁK, A. (2020): Migranti ve vybraných městech Česka 2008–2015: Analýza změny prostorového rozmístění s využitím populačního rastru (Immigrants in large Czech cities 2008–2015: the analysis of changing residential patterns using population grid data). Geografie, 125(3): 343–374.

OUŘEDNÍČEK, M., KLSÁK, A., ŠPAČKOVÁ, P. (2019): In between city and village: the development of spatial patterns of Czech suburbanisation 1997-2016. Demografie, 61(4): 299-308.

Expert article

ŠIMON, M., KŘÍŽKOVÁ, I., KLSÁK, A., MIKEŠOVÁ, R., LEONTIYEVA, Y. (2020): Základní trendy rozmístění cizinců v Česku 2008–2015: Rezidenční segregace perspektivou různě velkých individualizovaných sousedství (Basic trends in the deployment of foreigners in the Czech Republic 2008-2015: Residential segregation from the perspective of individualized neighbourhoods of various size). Urbanismus a územní rozvoj, 20(3): 9-17.

Popularization article

PŘIDALOVÁ, I., KLSÁK, A. (2019): Cizinci v našem sousedství: důvod k obavám? [Foreigners in our neighborhood: cause of concern?] Geografické rozhledy, 28(3): 34-37.

Map

PŘIDALOVÁ, I., KLSÁK, A. (2017): Spatial distribution of foreigners in Prague: development and current state. Specialized map. Faculty of Science, Charles University. Available here.

Classification work

KLSÁK, A. (2017): Cizinci v městském regionu Karlových Varů: prostorová distribuce a vlivy na lokální prostředí (Foreigners within Karlovy Vary Urban Region: Spatial Distribution and Influences on Local Environment). Master's thesis. Department of Social Geography and Regional Development, Faculty of Science, Charles University, Prague, 121. Available here.