Publications Adam Klsák

Popularization article

PŘIDALOVÁ, I., KLSÁK, A. (2019): Cizinci v našem sousedství: důvod k obavám? [Foreigners in our neighborhood: cause of concern?] Geografické rozhledy, 28(3): 34-37.

Map

PŘIDALOVÁ, I., KLSÁK, A. (2017): Spatial distribution of foreigners in Prague: development and current state. Specialized map. Faculty of Science, Charles University. Available here.

Classification work

KLSÁK, A. (2017): Cizinci v městském regionu Karlových Varů: prostorová distribuce a vlivy na lokální prostředí (Foreigners within Karlovy Vary Urban Region: Spatial Distribution and Influences on Local Environment). Master's thesis. Department of Social Geography and Regional Development, Faculty of Science, Charles University, Prague, 121. Available here.