Publications Martina Kopečná

WoS a SCOPUS

OUŘEDNÍČEK, M., ŠIMON, M., KOPEČNÁ, M. (2015): The reurbanisation concept and its utility for contemporary research on post-socialist cities: The case of the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, 23(4): 2535.

Chapter in a book

KOPEČNÁ, M., ŠPAČKOVÁ, P. (2012): Rezidenční stabilita obyvatel pražského zázemí: případová studie obce Říčany u Prahy (Residential Stability of Prague's Suburbanites: a Case Study of Říčany u Prahy). In: Ouředníček, M., Temelová, J. (eds.): Sociální proměny pražských čtvrtí. Academia, Praha, 206228.

Yearbook

KOPEČNÁ, M. (2013): Rezidenční stabilita obyvatel zázemí Prahy (The Residential Stability of the Population in Prague Suburban Locality). In: Svobodová, H. (eds.): Výroční konference České geografické společnosti. Nové výzvy pro geografii. Masarykova univerzita, Brno, 190-197.

Classification work

KOPEČNÁ, M. (2010): Analýza rezidenční stability a spokojenosti v suburbánním zázemí Prahy: případová studie města Říčan (Analysis of residential stability and satisfaction in Prague's suburban zone case study Říčany)Master's thesis. Department of Social Geography and Regional Development, Faculty of Science, Charles University, Prague, 112. Available here.