Domů

Facebook

Aktuality

2017

Publikace

V časopise Naše společnost byl publikován článek Davida Hány a Tomáše Černého věnující se prostorové dimenzi finančních příspěvků firmy ČEZ obcím v okolí Jaderné elektrárny Dukovany.

 

Duben 2016

Publikace

V časopise Moravian Geographical Reports vyšel článek, jehož spoluautory jsou Martin Ouředníček a Jiří Nemeškal. Text se věnuje vnímání sociálně-ekonomických dopadů Jaderné elektrárny Dukovany v obcích v jejím zázemí.

 

Únor 2016

Publikace

V prvním letošním čísle časopisu Obec a finance vyšel článek Petry Špačkové, Martina Ouředníčka a Zuzany Kopecké diskutující budoucnost regionu v okolí Jaderné elektrárny Dukovany na základě výsledků řešení dvouletého projektu podpořeného TAČR.

 

Říjen 2015

Prezentace výsledků výzkumu

Výsledky již téměř dva roky trvajícího výzkumu byly 20. října představeny vybraným místním a regionálním aktérům v rámci focus group. Závěry diskuse budou nyní zapracovány do finální verze výzkumné zprávy. Velmi děkujeme všem účastníkům focus group za jejich čas a podnětné připomínky!

Následující den byly na třebíčské radnici prezentovány dosavadní výsledky výzkumu prezentovány širší veřejnosti, především zástupcům veřejné správy a firem. Zprávy z výzkumu se dostaly i na stránky médií.

 

Červen 2015

Certifikace metodiky

V červnu byla na Ministerstvu místního rozvoje ČR úspěšně certifikována Metodika hodnocení vývoje území s využitím přístupu Territorial Impact Assessment: Hodnocení územních dopadů změn významného zaměstnavatele v regionu realizovaná v rámci řešení projektu TAČR. Součástí metodiky je vzorový příklad využití zpracovaný pro hodnocení budoucího vývoje mikroregionu Jaderné elektrárny Dukovany.

 

Květen 2015

Výjezd do Dukovan

Výzkumný tým Urbánní a regionální laboratoře spolu se studenty sociální geografie z Přírodovědecké fakulty UK v Praze ve dnech 20.-22. května realizoval další etapu terénního šetření v regionu Jaderné elektrárny Dukovany. Během výjezdu bylo provedeno na dvě desítky rozhovorů s představiteli vybraných firem, veřejné správy a dalších lokálních aktérů. Všem děkujeme za spolupráci!

 

Duben 2015

Konference MMR

Na konferenci Výzkumné projekty v regionálním rozvoji pořádané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vystoupil 28. dubna David Hána s příspěvkem představujícím dosavadní řešení projektu. Účast dalších vědeckých týmů z různých výzkumných institucí (UK, Mendelova univerzita, Masarykova univerzita, Česká zemědělská univerzita, Technická univerzita v Liberci), ale i některých mimouniverzitních, přispěla k zajímavé vzájemné diskusi témat.

 

Březen 2015

Konference v Třebíči

Ve středu 25. března se v hotelu Atom v Třebíči uskuteční konference s názvem Umíme postavit 5. blok v Dukovanech včas? Na konferenci budou diskutována témata připravenosti státu a dodavatelských firem k výstavbě nového zdroje, místní a regionální uskupení představí svá stanoviska k výstavbě 5. bloku. V rámci sekce o významu výstavby 5. bloku EDU pro lokální společnost a firmy vystoupí též Martin Ouředníček, který přiblíží aktuální stav řešení projektu zabývajícího se scénáři vývoje regionu souvisejícími s budoucností EDU.

 

Leden 2015

Pokračuje dotazníkové šetření ve firmách a rozhovory s vybranými aktéry v okolí Jaderné elektrárny Dukovany.

 

Prosinec 2014

Setkání členů sítě PLATENSO

Výzkumný tým Univerzity Karlovy v Praze a sdružení Energetické Třebíčsko se zapojily jako členové do národní sítě PLATENSO, která byla ustavena z iniciativy Sociologického ústavu AV ČR. Aktivity v rámci sítě PLATENSO jsou součástí mezinárodního projektu pro sdílení znalostí, informací, pro usnadnění hledání partnerů a přípravy projektů s tematikou jaderné energetiky.

Na prvním setkání, konaném 11. prosince 2014 na Sociologickém ústavu v Praze, představil Martin Ouředníček cíle a hlavní výsledky výzkumu projektu.

 

Listopad 2014

Seminář v Poslanecké sněmovně

V úterý 25. listopadu 2014 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky uskuteční seminář Možné socioekonomické dopady v případě ukončení provozu JE Dukovany, aneb Proč je důležitá dostavba 5. bloku JE Dukovany, na kterém vystoupí Martin Ouředníček s příspěvkem o scénářích budoucího vývoje regionu JE Dukovany. Program semináře naleznete zde.

Dotazníkové šetření ve firmách

Na přelomu října a listopadu byla zahájena další fáze dotazníkového šetření ve firmách navázaných na Jadernou elektrárnu Dukovany. Všem firmám, které se šetření zúčastnily, děkujeme za spolupráci!

 

Září 2014

Postup řešení projektu

Martin Ouředníček a Petra Špačková připravili ohlédnutí za první třetinou řešení projektu v článku zveřejněném na webu Energetického Třebíčska.

 

Červen 2014

Konference

Martin Ouředníček vystoupil na konferenci Budoucnost Jaderné elektrárny Dukovany konané 12. června 2014 ve Valči u Hrotovic. Ve svém příspěvku představil řešený projekt Scénáře budoucího vývoje mikroregionu JE Dukovany a zpracované analýzy, založené mimo jiné na terénním šetření navázanosti ekonomických subjektů na EDU, které jsou podkladem připravované Metodiky pro hodnocení vývoje území s využitím přístupu Territorial Impact Assessment. Dalšími prezentujícími byli mimo jiné ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

O projektu v médiích

V MF Dnes vyšel článek o projektu "Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovan". Martin Ouředníček v něm představuje metodiku právě realizovaného terénního šetření ekonomických subjektů v regionu.

 

Květen 2014

Terénní šetření

Ve dnech 18.-20. května 2014 se členové Urbánní a regionální laboratoře a studenti magisterského stupně z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje na PřF UK zúčastnili terénního šetření v regionu Jaderné elektrárny Dukovany. Skupina výzkumníků mimo jiné navštívila Jadernou elektrárnu Dukovany a besedovala se starostou obce Rouchovany Ing. Vladimírem Černým.

         firma     

V první fázi terénního výzkumu bylo osloveno několik desítek firem a poskytovatelů služeb v regionu. Sběr dotazníků nadále probíhá, další kolo rozhovorů ve firmách je plánováno na červen a červenec 2014. Všem respondentům děkujeme za spolupráci!

 Seminář v Senátu

Výsledky desk research, pilotního terénního šetření a plán dalšího výzkumu byly v pátek 23. května prezentovány na semináři Ekonomické a sociální důsledky způsobené uzavřením velkého zdroje energie. Více informací o semináři a fotodokumentace zde.

 

Březen 2014

Plánované události

V květnu 2014 proběhne terénní šetření ekonomických subjektů navázaných na Jadernou elektrárnu Dukovany. Kromě řešitelského týmu projektu se budou na výzkumu podílet také studenti kurzu Metody terénního výzkumu v sociální geografii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a vybraní studenti Západomoravské vysoké školy v Třebíči.

Na červnové konferenci Budoucnost Jaderné elektrárny Dukovany konané na zámku ve Valči vystoupí Martin Ouředníček s prezentací prvních výsledků řešení projektu.

 

Prosinec 2013

O projektu v médiích

Seminář k zahájení řešení projektu se dostal na titulní stránku Horáckých novin ze dne 13. 12. 2013. Martin Ouředníček představil projekt v rozhlasovém vysílání (článek o významu Jaderné elektrárny Dukovany pro mikroregion na webových stránkách Českého rozhlasu). Více informací o projektu a úvodním setkání naleznete také na serverech AtomInfo.cz a Vysočina-news.cz.

Seminář v Třebíči

Ve středu 11. prosince 2013 proběhl v Třebíči seminář k zahájení řešení projektu Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany. Na setkání vystoupil starosta města Třebíče MVDr. Pavel Heřman, představitelé řešitelského týmu Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. a Vítězslav Jonáš, rektor Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. ThLic. PhDr. Marek Matějek, Ph.D. Th.D., projektový manažer ČEZ, a. s. Ing. Martin Uhlíř, MBA, zástupce Občanské bezpečnostní komise EDU Ing. Aleš John, MBA a Ing. Zuzana Kiliánová, absolventka Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně.

Na seminář navázala návštěva řešitelského týmu v Jaderné elektrárně Dukovany, jejíž budoucností a souvisejícím socioekonomickým vývoje mikroregionu se výzkumný projekt zabývá.