Marie Horňáková

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Albertov 6, Praha 2 - Nové Město
 
Pracoviště: místnost 325, Legerova 5, Praha 2

Email: marie.hornakova@natur.cuni.cz 

 

Vzdělání

Bc. - Demografie - sociální geografie, PřF UK v Praze (2014)

Mgr. - Sociální geografie a regionální rozvoj, PřF UK v Praze (2017)

Studijní pobyty

Září 2018, Vídeň, Rakousko, letní škola: Transformation of Large Scale Housing, příspěvek: Selecting a new place of residence: Cohousing as a pull factor?

Letní semestr 2015/2016, University of Tartu, Tartu, Estonsko, studijní pobyt v rámci programu Erasmus

Vědecké konference

21.-22. listopad. 2019, Brno, CZ: 7. brněnská konference urbánních studií - Města budoucnosti. Příspěvek: Pryč ze suburbií? Rezidenční strategie domácností z první generace suburbanitů(Nina Dvořáková, Marie Horňáková)

25.-29. září. 2019, Bělehrad, Srbsko: CAT-ference 2019: 8th International Urban Geographies of Post-communist States Conference.

Příspěvek: Residential mobility of young families in the Prague Metropolitan Area. (Marie Horňáková, Jan Sýkora).

Příspěvek: Moving away from the suburbs? Residential strategies of empty-nesters. (Nina Dvořáková, Marie Horňáková)

13.-14. září 2019, Brno, Česko, International Student and Early Career Conference New Wave. Příspěvek: Residential mobility of young families in the Prague Metropolitan Area. (Marie Horňáková, Jan Sýkora).

28.-30. srpna 2019, Atény, Řecko, ENHR Conference: Housing for the next European social modelPříspěvek: Residential mobility of young families in the Prague Metropolitan Area. (Marie Horňáková, Jan Sýkora).

25.-26. října 2018, Brighton, UK, RSA Student and Early Career Conference: Strategies for Career Success: Networking, Publishing and Funding, Příspěvek: Selecting a new place of residence: Cohousing as a pull factor?

4.-8. září 2018, Bratislava, SR; 17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti/24. sjezd České geografické společnosti: Geografia na vzostupe? Příspěvek: Výběr nového místa bydliště: Cohousing jako pull faktor?

26.-29. června 2018, Uppsala, Švédsko, ENHR Conference: More together, more apart: Migration, densification, segregation. New Housing Research Colloquium, Příspěvek: Selecting a new place of residence: Cohousing as a pull factor?

24.-25. listopadu 2017, (Ne)viditelná města: 6. brněnská konference urbánních studií aneb „Město v Brně po 10 letech“, Brno, příspěvek: Význam bydliště a sociálních sítí v každodenní mobilitě žen žijících v suburbánních obcích (Nina Dvořáková, Marie Horňáková)

Personální identifikátory

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-8131-9002

RESEARCHERID: http://www.researcherid.com/rid/R-4626-2017

Členství v odborných institucích

Členka České geografické společnosti od roku 2017

Členka The European Network for Housing Research (ENHR) od roku 2019