Publikace

WoS a SCOPUS

Kapitola

SÝKORA, J., ŠPAČKOVÁ, P. (2017): Kontrasty sociálních světů v dolních HolešovicíchIn: Ouředníček, M., Jíchová, J. (eds.): Sociální prostředí Prahy: město na prahu 21. století. Academia, Praha, s. 92-119.

Kvalifikační práce

SÝKORA, J. (2017): Rezidenční proměny a proces gentrifikace v pražských dolních HolešovicíchMagisterská práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 107 s. Dostupné zde.