Skip to main content

Marie FeřtrováOffice

Charles University in Prague, Faculty of Science

Department of Social Geography and Regional Development

Albertov 6

currently at maternity leave
 • Charles University in Prague, Faculty of Science, PhD in Social geography and regional development (2009)

  Charles University in Prague, Faculty of Science, MSc. in Social geography and regional development (2005)

  Charles University in Prague, Faculty of Science, Bachelor in Social geography and demography (2003)

 • 24. – 26. květen 2006, Brno, Česko, “III. mezinárodní vědecká konference mladých vědeckých pracovníků a doktorandů Mladá věda: Současné problémy rozvoje regionů a přístup veřejné správy k jejich řešení”, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy Univerzity v Brně, příspěvek: „Analýza regionálních dopadů fiskální politiky v ČR: příklad veřejných investičních výdajů”.

  30. srpna – 2. září 2006, České Budějovice, Česko, “XXI. Sjezd České geografické společnosti: Česká geografie v evropském prostoru”, ČGS a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, příspěvek: „Regionální aspekty politiky výzkumu a vývoje v ČR” (spolu s P. Žížalovou).

  10. – 11. listopadu 2006, Praha, Česko, Mezinárodní geografická konference „150 let geografie na UK”, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, prezentace posteru: „4 Capitals Model: A New Methodological Approach to Ex-ante Evaluation of Regional Policies?” (spolu s J. Blažkem a P. Csankem).

  18. – 22. října 2006, Bratislava, Slovensko, konference “IGU Commission on Geography and Public Policy – New tasks, approaches, and spatial perspectives in public policy”, příspěvek: „Regional dimension of R&D policy in the Czech Republic”(spolu s P. Žížalovou).

  5. – 7. září 2007, Ostrava, Česko, “3. mezinárodní konference Globalization and its impacts on localities”, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, příspěvek: „Research and Development Policy in the Czech Republic: Regional dimension?” (spolu s P. Žížalovou).

  21. – 22. září 2007, Praha, Česko, “Evolution of Geographical Systéme and Risk Processes in Global Context”, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

  1. – 3. listopadu 2007, Porto, Portugalsko, “EAEPE 2007 Conference: Economic growth, development, and institutions – lessons for policy and the need for an evolutionary framework of analysis”, Faculdade de Economia, Universidade Porto.

  27. – 29. května 2008, Praha, Česko, ” RSA Annual International Conference – Regions: The Dilemmas of Integration and Competition”. Vysoká škola ekonomická v Praze. Příspěvek: “Regional Impact of Public Capital Expenditure: The Case of the Czech Republic” (společně s J. Blažkem).

  2-3. červen 2009, Prčice, Česko: “Česko-slovensko-polské geografické seminárium”. Karlova Univerzita v Praze, Přírodovědecká fakulta. Příspěvek: “Socio-spatial differentiation in the Czech Republic: implications for public (regional) policy” (společně s J. Temelovou a M. Ouředníčkem).

  17-19. září 2009, Tartu, Estonsko: „3rd International Workshop on Post-communist Urban Geographies”. University of Tartu. Příspěvek: „New spatial patterns of social differentiation in Prague? The case of socially weak population.” (společně s M. Ouředníčkem a D. Maceškovou).

 • 9/2004-1/2005 Finland, University of Turku, Faculty of Scince, Department of Geography – study intership in the framework of Erasmus program

    3/2008-5/2008 United Kingdom, Glasgow, University of Strathclyde, European Policies Research Centre – research visit

  • Member of Czech Geohraphical Society (2003)České geografické společnosti od roku 2003.
  • Member of Regional Studies Association (2008).

URRlab


Urban and Regional Laboratory

Department of Social Geography
& Regional Development

Charles University in Prague
Faculty of Science

Contact us


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Contact person
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urban and Regional Laboratory | administration