Skip to main content

Field Study in Social Geography


Course garant

Jana Jíchová

Semester

letní semestr

Credits

3


  • Hlavním cílem předmětu je umožnit studentkám a studentům ověřit a vyzkoušet si své teoretické dovednosti a znalosti v praxi v rámci terénního výjezdu. Předmět připravuje ideální prostředí pro vyzkoušení si metod plánovaných pro výzkum v rámci bakalářské, ale třeba i magisterské práce v oblasti sociálně-geografické. Před samotným terénním výjezdem proběhne vstupní přednáška, která studenty a studentky seznámí s plánovaným výjezdem, jeho konkrétnějším zaměřením, cíli, ale rovněž s teoretickým zázemím výzkumu. V rámci samotného terénního šetření bude příležitost si vyzkoušet různé metody výzkumu, způsoby sběru dat i jejich analýzy. Patří mezi ně mapování (sociální, fyzické struktury), anketa/dotazníkové šetření, rozhovory s významnými osobami (starosta apod.) či vizuální metody. Čas bude věnován jak diskusi přípravy u jednotlivých metod i fází výzkumu, tak přestavení poznatků z terénu, vč. zkušeností a zážitků při realizaci. Terénní šetření bude trvat 4 dny.

URRlab


Urban and Regional Laboratory

Department of Social Geography
& Regional Development

Charles University in Prague
Faculty of Science

Contact us


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Contact person
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urban and Regional Laboratory | administration