Skip to main content

Mgr. Jan SýkoraRoom

Albertov 6, Praha 2 - Nové Město, 128 43

Consulting hours

by prior arrangement


Office

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Legerova 5, místnost 325

Links

  • Mgr. Social geography and regional development, Charles University in Prague, Faculty of Science (2017)
  • Bc. Geography and cartography, Charles University in Prague, Faculty of Science (2014)
 • August/September 2022, ENHR: The struggle for the right to housing, Barcelona, Spain, presentation: From childhood to old age: Life-course differences and similarities in the perception of residential environment (with Marie Horňáková and Pavel Frydrych).

  June/July 2022, CATference, Budapest, Hungary, presentation: Housing estates’ trajectories in post-socialist countries – similarities and differences of Estonian and Czech cities (with Petra Špačková, Ondřej Špaček and Kadi Kalm).

  June/July 2022, CATference, Budapest, Hungary, presentation: ‘It is natural’ – Sustained place attachment of long-term residents in a gentrifying Prague neighbourhood (with Marie Horňáková, Kirsten Visser, Gideon Bolt).

  May 2022, Město: Hranice představivosti, 8. brněnská konference urbánních studií, Brno, presentation: Trajektorie českých sídlišť z hlediska dlouhodobého populačního vývoje mezi lety 1970 a 2011 (with Petra Špačková, Ondřej Špaček and Kadi Kalm).

  August/September 2021, ENHR Unsettled Settlements: Housing in Unstable Contexts, online presentation: ‘It is natural’: life course as a key element of long-term residents’ place attachment in a gentrifying Prague neighbourhood (with Marie Horňáková, Kirsten Visser, Gideon Bolt).

  June 23–25, 2021, Výroční konference ČSS (Czech Sociological Association Conference), online presentation: Various housing estates’ trajectories in post-socialist cities: does the socialist legacy still matter? (with Petra Špačková, Kadi Kalm and Ondřej Špaček).

  September 25–29, 2019, CATference 2019: 8th International Urban Geographies of Post-communist States Conference, presentation: Neighbourhood Change Dynamics of Prague Inner city.

  September 12–13, 2019, New Wave: International Student and Early Career Conference, presentation: Neighbourhood Change Dynamics of Prague Inner city (with Marie Horňáková).

  June 27–30, 2019, ENHR Conference in Athens: Housing for the Next European Social Model. Workshop: Metropolitan Dynamics: Urban Change, Markets and Governance, presentation: Residential Mobility of Young Families in the Prague Metropolitan Region (with Marie Horňáková).

  October 25–26, 2018, RSA Student and Early Career Conference in Brighton (UK): Strategies for Career Success: Networking, Publishing and Funding, presentation: Residential Change and Gentrification in Post‑socialist Inner-city Neighbourhood.

  September 4–8, 2018, Bratislava, SR; 17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti/24. sjezd České geografické společnosti: Geografia na vzostupe?, presentation: Rezidenční proměny a gentrifikace ve čtvrti vnitřního města Prahy.

  June 26–29, 2018, ENHR Conference in Uppsala: More together, more apart: Migration, densification, segregation. New Housing Research Colloquium, presentation: Differentiation of residential change and gentrification in Prague inner-city neighbourhood.

  November 24–25, 2017, (Ne)viditelná města: 6. brněnská konference urbánních studií aneb „Město v Brně po 10 letech“, Brno, presentation: Rezidenční transformace a gentrifikace dolních Holešovic.

 • Utrecht University, Department of Human Geography and Spatial Planning, September–December 2020, internship

  University of Tartu, Tartu, Estonsko, summer semester 2015/2016, study exchange through Erasmus+

 • Member of ČGS (Czech Geographical Society) since 2017

URRlab


Urban and Regional Laboratory

Department of Social Geography
& Regional Development

Charles University in Prague
Faculty of Science

Contact us


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Contact person
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urban and Regional Laboratory | administration