Mgr. Jan SýkoraRoom

Albertov 6, Praha 2 - Nové Město, 128 43

Consulting hours

po domluvě


Office

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Legerova 5, místnost 325

Links

URRlab


Urban and Regional Laboratory

Department of Social Geography
& Regional Development

Charles University in Prague
Faculty of Science

Contact us


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Contact person
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urban and Regional Laboratory | administration