Skip to main content

Autoři/Authors

Jan Sýkora

Kategorie/Category

Kvalifikační práce

Rok publikace/Published

2017

Název publikace/Name

Rezidenční proměny a proces gentrifikace v pražských dolních Holešovicích

Citace/Citation

SÝKORA, J. (2017): Rezidenční proměny a proces gentrifikace v pražských dolních Holešovicích. Magisterská práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 107 s.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace