RNDr. Jana Temelová Ph.D.Office

Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Albertov 6, Praha 2 - Nové Město, 128 43

University of Tartu
Institute of Ecology and Earth Sciences
Department of Geography
Vanemuise 46, Tartu, 51014

Links

 • Vzdělání

  • Bc. Sociální geografie a demografie na PřF UK v Praze (1998)
  • Mgr. Sociální geografie a regionální rozvoj na PřF UK v Praze (2001)
  • Ph. D. Regionální a politická geografie na PřF UK (2005)
  • RNDr. PřF UK (2005)

  Profesní zkušenosti

  • Odborná asistentka na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK (od 2005)
  • Researcher na Department of Geography, University of Tartu, Estonia (od 2012)
 • Bakalářské práce

  • KUBÍČEK, O. (2013): Metodika hodnocení dostupnosti veřejné zeleně v urbánním prostředí
  • HRUŠKA, M. (2013): Prostorové a sociální aspekty bezdomovectví – případová studie centrálního Smíchova
  • ŽEMLIČKOVÁ, B. (2012): Transformace struktury a rozmístění maloobchodu a služeb v post-socialistickém městě na případové studii města Chodov
  • HRBKOVÁ, J. (2012): Kriminalita v suburbiích: případová studie v obci Sulice
  • HRUŠKOVÁ, T. (2010): Pohled tří generací na život v městské části Praha – Kunratice.
  • KŘEPELKOVÁ, H. (2010): Účast obyvatel v procesu městského plánování na příkladu regenerace sídliště v Jičíně.
  • STARÝ, V. (2010): Vliv změny městského prostředí centra Ústí nad Labem na míru nehodovosti.
  • SLANCOVÁ, J. (2010): Kriminlalita na sídlišti Portyč v Písku z pohledu většinové a romské populace.
  • ROHÁČ, J. (2010): Rozdílné strategie regenerace brownfields na příkladu Karoliny a Dolu Michal v Ostravě
  • SLEZÁKOVÁ, A. (2009): Senioři na sídlišti: případová studie sídliště Háje.
  • SÝKORA,B. (2009): Časoprostorové rozmístění kriminality ve městě.
  • TINKOVÁ, M. (2009): Občanská vybavenost a volný čas na sídlišti: případová studie Stodůlky.
  • MEISLOVÁ, K. (2009): Zapojení veřejnosti do plánování a realizace projektů na příkladu města Český Krumlov.
  • SVOBODOVÁ, H. (2009): Hodnocení kvality veřejných prostorů ve Vršovicích.
  • PETERKA, V. (2008): Kriminalita v městském prostředí.
  • JÍCHOVÁ, J. (2006): Prostorové a sociální aspekty bydlení Francouzů žijících v Praze.

  Diplomové práce

  • KOPECKÁ, Z. (2013): Sociální bydlení v Praze. 
  • HRUŠKOVÁ, T. (2013): Prostor města a místo bydliště očima dětí z Prahy – Kunratic. 
  • SVOBODOVÁ, H. (2012): Veřejné prostory v lokalitách s rodinnými domy 
  • TINKOVÁ, M. (2012): Každodenní život matek s dětmi v suburbánní zóně a ve vnitřním městě
  • PETERKA, V. (2011): Časoprostorové vnímání pocitu ohrožení jako bariéry každodenního života žen: případová studie Prahy 15 a Petrovic. 
  • SLEZÁKOVÁ, A. (2011): Rezidenční spokojenost seniorů na vybraných pražských sídlištích.
  • HOSNEDLOVÁ, E. (2011): Vliv turistifikace a decentralizace funkcí na využití centra města Třeboně.
  • VEČEŘA, P. (2010):Revitalizace brownfields v městě Jihlava: stav a perspektivy rozvoje.
  • JÍCHOVÁ, J. (2009): Vnímání strachu na Žižkově a Jarově.
  • KUMBÁROVÁ, M. (2009): Vnímání rezidenční atraktivity města Jihlavy jejími obyvateli.
  • DVOŘÁKOVÁ, N. (2008): Senioři v centru Prahy.
  • BOUDOVÁ, M. (2008): Percepce segregace na příkladu města Sokolova.
  • KNOLLOVÁ, R. (2007): Percepce atraktivity pracovního trhu města Hradce Králové a Pardubic z pohledu místních vysokoškoláků.
  • KOSMÁKOVÁ, S. (2007): Vnímání atraktivity městských částí Karlových Varů z hlediska možností sportovního vyžití.

  Disertační práce

  • JÍCHOVÁ, J. (2013): Kriminalita a její percepce v městském prostředí
 • 11-13/09/2013: 5th International Urban Geographies of Post-Communist States Conference “Urban Research, Urban Theory and Planning Practice in Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union”, příspěvek J. Temelová: “Princess Cinderella?Multiple transformations in the CEE inner city.

  10-12/07/2013: ISA RC43 2013 conference ‘At Home With the Housing Market’, příspěvek: J. Temelová, K. Kadarik, A. Kahrik: “Understanding neighbourhood change through the perceptions of long-term and new residents in post-socialist inner cities”.

  29-30/09/2012: CAT thematic workshop, “Gentrification in post-socialist contexts”, Łódź, Poland. Příspěvek: J. Temelová, K. Kadarik, A. Kährik, J. Kubeš: What attracts people to inner-urban areas? The case of two post-socialist second-tier cities in Estonia and the Czech Republic.

  3-5/07/2012 – RGS-IBG Annual International COnference, Edinburgh, GB. Příspěvek: M. Ouředníček, J. Temelová, J. Jíchová: Perceived and Measured Areas of Social Deprivation: The Case of Prague.

  04-05/11/2011: “Třetí město”, Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita, Brno. Příspěvek: J. Jíchová, J. Temelová, J. Novák: Bezpečný život v suburbiích? Vnímání kriminality a bezpečnosti v nových rezidenčních lokalitách v zázemí Prahy.

  14-17/09/2011: Cities after transition, 4th workshop, Bukurešť, Rumunsko. “Space, culture and transition”. Příspěvek: J. Jíchová, J. Temelová, J. Novák: Safe Life in the Suburbs? The Perception of Crime and Safety in the New Suburban Communities of Prague.

  15-17/09/2010: 8th European Urban & Regional Studies Conference. „Repositioning of Europe in an era of global transformation”, Vídeň, Rakousko. Příspěvek: Pospíšilová, L., Temelová, J., Novák, J., Dvořáková, N.: Daily mobility and spatial mismatch in peripheral areas of the Czech Republic.

  13-14/11/2009: „Československé město včera a dnes: každodennost – reprezentace – výzkum”, Brno, Masarykova univerzita, FSS. Příspěvek: Novák, J., Temelová, J.: Každodenní život a styl mobility mladých lidí v Praze. Poster: Dvořáková, N., Temelová, J.: Revitalizace a rezidenční spokojenost seniorů v měnících se čtvrtích Prahy.

  17-19/09/2009: 3rd International Workshop on Post-communist Urban Geographies, „Actors Shaping Urban Change”, Tartu, Estonsko. Příspěvek: Novák, J., Temelová, J.: Everyday life and mobility style of young people in Prague.

  4-6/06/2009: EURA & UAA Conference „City Futures in a Globalising World”, Madrid, Španělsko. Příspěvek: Temelová, J., Novák, J.: Daily Street Life in Transforming Inner City of Prague.

  6/11/2008: seminář „Stadtentwicklung in Turbulenten Zeiten. Ansätze der Stadtplanungspolitik in Berlin, Warschau und Prag”, Berlin, Německo. Příspěvek: Temelová, J.: Stadtentwicklung und Planung in Prag.

  23-25/11/2008: SUPS 10 – Capital Cities, Wicked Problems: Best Practices in Planning and Policy Response Mechanisms, Sharjah, UAE. Příspěvek: “Migration and how it is changing social milieu of inner city in post-socialist Prague.” (s P. Puldovou, M. Ouředníčkem, J. Novákem).

  14-16/04/ 2008: International conference Socio-demographic change of European cities and its spatial consequences, Leipzig, Německo. Příspěvek: “Transformation of housing estates in Prague” (s P. Puldovou).

  7-10/12/ 2007: 2nd International Urban Geographies of Post-communist States, Stockholm-Tallinn-Baltic Sea, Švédsko, Estonsko. Příspěvek: “Housing estates after socialism: various trajectories and inner differentiation.” (s J. Novákem).

  30.11.-1.12./ 2007: Město: proměnlivá ne/samozřejmost, Brno, ČR. Příspěvek: “Metody geografického výzkumu města” (s M. Ouředníčkem, J. Novákem a P. Puldovou).

  19/10/ 2007: Seminář Česká škola se otevírá multikulturnímu světu, Praha, ČR. Přednáška: “Kvalita života v sociálně slabých romských lokalitách” (s M. Ouředníčkem).

  21-22/09/ 2007: Evolution of geographical systems and risk processes in global kontext, Praha, ČR. Příspěvek: “Development and spatial patterns of suburbanization process in the Czech Republic” (s M. Ouředníčkem a J. Novákem).

  17-21/04/ 2007: AAG 2007 Annual Meeting, San Francisco, USA. Příspěvky: „Changing Social Environment in Transforming Inner City of Prague after 1990″ a „Forms of segregation in Czech cities” (oba s M. Ouředníčkem a J. Novákem).

  10-11/11/ 2006: Mezinárodní geografická konference „150 let geografie na Univerzitě Karlově”, Praha, ČR. Poster: “Revitalizace vnitřního města. Funkční, fyzická a sociální proměna Smíchova” (s J. Novákem).

  06-08/07/ 2006: Urban Conditions and Life Chances, Amsterdam, Nizozemí. Příspěvek: “Forms of segregation and separation in Czech cities” (společně s L. Sýkorou a J. Novákem).

  11-14/05/ 2006: First Bi-Annual EURA Conference. Varšava, Polsko. Příspěvky: “Transformation of Socio-spatial Structure of Post-socialist Prague during 1991-2001” a “Forms of Segregation and Separation in Czech Cities” (oba s M. Ouředníčkem, J. Novákem a L. Sýkorou).

  20-22/11/ 2005: SELMA Final Conference, Jerusalem, Israel. Příspěvek: “Sprawling in a post-Communist metropolis: territorial growth and possibilities of its management” (s L. Sýkorou).

  09/11/ 2005: Segregace: formy, příčiny, důsledky, řešení. Praha, ČR. Příspěvek: “Jakých rozmanitých forem segregace nabývá?”

  24-26/06/ 2005: Europe in Transition. Krakow, Polsko. Příspěvek: “Globalization and contemporary commercial non-residential construction in Prague: differentiation and homogenization of physical landscape after 1990”.

  13-17/06/ 2005: 5. slovensko – česko – poľský seminár: Nová pozícia hranice v zjednocujúcej sa Európe, Mojmírovce, Slovensko. Příspěvek: “Spontaneous and institutionally directed regeneration. The case of Prague and Helsinki”.

  10-15/05/ 2005: Power Over Time-Space, The Inaugural Nordic Geographers meeting, Lund, Švédsko. Příspěvek: “The role of high profile building in physical revitalization of inner cityCase study of Golden Angel project in Prague”.

  05/04/ 2005: Federalism and Strategic Planning Coordination. SUPS 8 – The Eighth Sharjah Urban Planning Symposium, Sharjah, SAE. Příspěvek: “Enhancing Local Attractiveness of Inner City. Case Study of Golden Angel Project in Prague”.

  23-24/09/ 2004: Public Spaces and Quality of Life in Cities, EURA Conference, Brno, ČR. Příspěvek: “High Profile Buildings and Provision of Public Spaces. An Insight into Anděl Area in Prague”.

  08-10/07/ 2004: City futures. EURA-UAA Conference, Chicago, USA. Příspěvek: “The Impact of High Profile Buildings on Urban Physical Environment. A Case Study of Prague and Helsinki”.

  30-31/08/ 2004: Mezinárodní konference ČGS Geografie a proměny poznání geografické reality, Ostrava, ČR. Příspěvek: “Prestižní budovy v mezinárodní a lokální soutěži. Příklad lokality Anděl v Praze”.

  14-15/11/ 2003: The City and the Region, 3rd EuroConference The European City in Transition, Weimar, Německo. Příspěvek: “What are High Profile Buildings? Contemporary Constructions in Promotion of Prague and Helsinki”.

  08-09/11/ 2002: Urbanism and Globalization, 2nd EuroConference The European City in Transition, Weimar, Německo. Příspěvek: “Globalisation, Eyes and Urban Space: Visual Perception of Globalising Prague” (společně s H. Hrychovou).

  04-05/02/ 2005: Economic and Social Research Council Seminar. Regions and regionalisation through business clusters, London, UK. Příspěvek: Regionalisation, Policies and Politics in the Czech Republic and in Prague

  • 2012-2014: Tartu University, Department of Geography, Estonsko, Post-doc researcher.
  • 2006: Humboldt Universität zu Berlin, RTN UrbEurope Post-doc Research Fellow.
  • 2006: MCK Summer school, Multicultural Centre Krakow.
  • 2005: CEU Summer University. Central European University, Budapešť.
  • 2003 – 2004: University of Helsinki, Faculty of Social Science. Hostující PGS student, CIMO Fellow.
  • 2003: RTN Urbino Summer School, RTN UrbEurope Research Fellow. University of Urbino.
  • 2002: University of Helsinki, Faculty of Science. Program Socrates – Erasmus.
  • 2002: CEU Summer University. Central European University, Budapešť.
  • 2002: Helsinki Summer School 2002. University of Helsinki a Helsinki University of Technology, Helsinki.
  • Členka České geografické společnosti od roku 2006
  • Členka International Sociological Association od roku 2007
  • Členka CAT – Cites after Transition research network 

URRlab


Urban and Regional Laboratory

Department of Social Geography
& Regional Development

Charles University in Prague
Faculty of Science

Contact us


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Contact person
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urban and Regional Laboratory | administration