Skip to main content

Dynamics of social environment and spatial mobility in metropolitan regions of the Czech Republic


Provider

Grantová agentura České republiky

Project ID

GA14-00393S

Project duration

2014 - 2016

Project team leader

Martin Ouředníček

 • The project dealt with the development of large metropolitan regions in the Czech Republic in the context of global and regional processes changing contemporary urban Europe. Investigation was focused on comparative research of metropolitan areas of post-socialist cities, namely on outer parts of the cities (housing estates and suburbs). Specific aim was put on dynamics of social environment, influenced by various kinds of spatial mobility: (i) migration; (ii) commuting and (iii) daily rhythms, which jointly change functions of localities within the post-socialist metropolitan regions. Residential suburbanisation and transformation of housing estates were the core research areas. We employed data from three population censuses (1991-2001-2011), individual migration data (1992-2012) and data from mobile phones. Main results of the project were articles in peer-reviewed journals with impact factor, chapters in a book, edited book, specialised maps and realisation of an exhibition, a workshop and an international conference.

 • Specialized maps

 • 2016

  • Přidalová, I., Ouředníček, M. „Differential impact of economic crisis on various groups of international migrants in Prague.“ 10th European Urban & Regional Studies Conference: Europe, Crisis and Uneven Development. Chania, Řecko, 14. – 16. 9. 2016.
  • Svoboda, P.: „Changes of work localization in the Prague metropolitan region 1991-2011.“ 10th European Urban & Regional Studies Conference Europe, Crisis and Uneven Development. Chania, Řecko, 14. – 16. 9. 2016.
  • Ouředníček, M., Špačková, P., Přidalová, I., Pospíšilová, L.: „Nová sociálně prostorová diferenciace Prahy.“ Výroční konference České geografické společnosti – Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva. České Budějovice, Česko 5. – 7. 9. 2016.
  • Svoboda, P.: „(De)lokalizace práce v Pražském metropolitním regionu.“ Výroční konference České geografické společnosti – Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva. České Budějovice, Česko 5. – 7. 9. 2016.
  • Svoboda, P.: „Flexibility and Localization of Work in Prague metropolitan region.“ International Student and Early Career Conference NEW WAVE 8th, Prague, Česko, 19. – 20. 5. 2016.
  • Ouředníček, M.: „Socio-spatial differentiation and segregation in post-socialist Prague.“ AAG Annual Meeting, San Francisco, USA, 29. 3. – 2. 4. 2016 

  2015

  • Pospíšilová, L., Nemeškal, J., Ouředníček, M.: “Využití dat z mobilních sítí v geodemografickém výzkumu – část II.” Diskusní večer ČDS, Praha, Česko, 18. 11. 2015
  • Přidalová, I., Ouředníček, M.: “Migrace cizinců a vývoj etnické diferenciace Prahy.” Čas(y) měst – 100 let urbánních studií, Brno, Česko, 12. – 14. 11. 2015
  • Přidalová, I.: “International migration as a factor of change to socio-spatial differentiation of Prague.” Migrants in the City: New Dynamics of Migration in Urban Settings, Sheffield, UK, 12.-13. 10. 2015
  • Přidalová, I., Ouředníček, M.: “The Role of Foreign Migration in Changing Socio-Spatial Differentation in Prague Metropolitan Area.” 6th International Urban Geographies of Post-Communist States Conference: 25 Years of Urban Change, Praha, Česko, 23. – 26. 9. 2015
  • Špačková, P., Pospíšilová, L., Ouředníček, M.: ” Socialist and post-socialist Prague and its Socio-spatial Differentiation from the Perspective of 1970-2011 Population Census.” 6th International Urban Geographies of Post-Communist States Conference: 25 Years of Urban Change, Praha, Česko, 23. – 26. 9. 2015
  • Šimon, M., Jíchová, J.: “Alternative History of Urban Change: Reading Prague through Crime and Homeless?” 6th International Urban Geographies of Post-Communist States Conference: 25 Years of Urban Change, Praha, Česko, 23. – 26. 9. 2015
  • Ouředníček, M.: “Contemporary urbanisation processes in the Czech Republic.” 5th Annual International Conference on Urban Studies & Planning, Athény, Řecko, 8. – 11. 6. 2015.
  • Špačková, P., Pospíšilová, L., Jíchová, J.: “Changing Age Distribution Urban, Suburban and Rural Migrants in Czechia. Reflection of Changing Lifestyles in Post-socialist society.” AAG Annual Meeting, Chicago, USA, 21. – 25. 4. 2015.
  • Jíchová, J.: “Bezpečný život v suburbiích? Vnímání kriminality a bezpečnosti v nových rezidenčních lokalitách v zázemí Prahy.” III. Kriminologické dny, Hradec Králové, Česko, 19. – 20. 1. 2015

  2014

  • Přidalová, I.: “International migration as a Challenge to Local Social Environment?” Challenges of International Migration II, Praha, Česko, 10. – 12. 12. 2014
  • Jíchová, J., Šimon, M., Čermák, D.: “Changing paterns of crime in Prague metropolitan region area 1994-2013.” Poster. Eurocrim, Praha, Česko, 10. – 13. 9. 2014.
  • Ouředníček, M.: “Relevance západních teoretických konceptů při výzkumu postsocialistických sídlišť a suburbanizace.” Geografie v srdci Evropy, Praha, Česko, 25. – 28. 8. 2014.
  • Pospíšilová, L., Novák, J., Temelová, J.: “Časovost městských prostorů: ‘The city around the clock’ v novém provedení.” Geografie v srdci Evropy, Praha, Česko, 25. – 28. 8. 2014.
  • Přidalová, I.: “Vnitroměstská migrace v Praze v letech 1992–2012 a role cizinců.” Geografie v srdci Evropy, Praha, Česko, 25. – 28. 8. 2014.
  • Špačková, P., Pospíšilová, L.: “Věková struktura suburbánních migrantů v Česku.” Geografie v srdci Evropy, Praha, Česko, 25. – 28. 8. 2014.
  • Novák, J., Pospíšilová, L., Temelová, J.: “Temporality of urban space: The city around the clock revised.” Mobile Tartu, seminar, July 2014. 
  • Ouředníček, M., Špačková, P., Pospíšilová, L.: “Long-term changes of socio-spatial differentiation within the Prague Urban Region 1921-2011.” AAG Annual Meeting, Tampa, USA, 8. – 12. 4. 2014.

  Organizace sekce

  • Tammaru, T., Ouředníček, M., Szymon Marcińczak: Census Geographies and Beyond: New Patterns of Housing Segmentation, Neighbourhood Change and Segregation. Session 1: Socio-Spatial Differentiation, Session 2: Mobility and Commuting. 6th International Urban Geographies of Post-Communist States Conference: 25 Years of Urban Change, Praha, Česko, 23. – 26. 9. 2015.
  • Ouředníček, M.: Relevance západních teoretických konceptů při studiu postsocialistických měst. Geografie v srdci Evropy, Praha, Česko, 25. – 28. 8. 2014. Předsedající Slavomíra Ferenčuhová (MUNI).

URRlab


Urban and Regional Laboratory

Department of Social Geography
& Regional Development

Charles University in Prague
Faculty of Science

Contact us


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Contact person
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urban and Regional Laboratory | administration