Skip to main content

Mgr. Peter Svoboda


Room

Albertov 6 128 43 Praha 2

Phone number

221951972

Consulting hours

po domluvě


Office

Charles University in Prague, Faculty of Science
Department of Social Geography and Regional Development
Legerova 5 (room 325)
 • Charles University in Prague, Faculty of Science, Mgr. magister in Regional and Political Geography [2011]

  Charles University in Prague, Faculty of Science, Bc. bachelor in Geography and Cartography [2008]

 • Komerční suburbanizace
  Suburbanizace pracovních příležitostí
  Analýza “Big boxů” v zázemí měst
  Koncentrace pracovních příležitostí v suburbánních a v periferních oblastech
  Dojížďka za prací mimo městského centra
  Důsledky komerční suburbanizace ve vybrané modelové oblasti
  Edge cities – vybraná oblast v zázemí velkoměsta
  Proměny lokalizace práce v Česku
  Analýza časové, prostorové a funkční flexibility práce v Česku

 • 2017

  ŘÍHA, I., SVOBODA, P. (2017): Podpora chytrého venkova ve Středočeském kraji. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Kurdějov, Česko (14. – 16. 6. 2017).

  KOLOUŠEK, P., SVOBODA, P. (2017): (De)concentration of non-residential activities in Prague metropolitan area. 11th Slovak-Czech-Polish Seminarium „Flows, Spaces And Societies In Central Europe“, Trenčianske Teplice, Slovensko (14. – 16. 6. 2017).

  2016

  SVOBODA, P., ŘÍHA, I. (2016): Implikace konceptu Smart City v podmínkách Středočeského kraje. CityCON 2016, Písek, Česko (22. 9. 2016).

  SVOBODA, P. (2016): Changes of work localization in the Prague metropolitan region 1991-2011. 10th European Urban & Regional Studies Conference „Europe, Crisis and Uneven Development“, Chania, Greece (14. – 16. 9. 2016).

  SVOBODA, P. (2016): (De)lokalizace práce v Pražském metropolitním regionu. Výroční konference České geografické společnosti „Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva“, České Budějovice, Česko (5. – 7. 9. 2016).

  SVOBODA, P., ŘÍHA, I. (2016): Implementace RIS 3 strategie ve Středočeském kraji. XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Čejkovice, Česko (15. – 17. 6. 2016).

  SVOBODA, P. (2016): Flexibility and Localization of Work in Prague metropolitan region. International Student and Early Career Conference NEW WAVE 8th, Prague, Czechia (19. – 20. 5. 2016).

  NEMEŠKAL, J., SVOBODA, P. (2016): Specializované mapy sociálně prostorové diferenciace Prahy a Česka v historické perspektivě. 12. historickogeografická konference “Proměny historické geografie: výzkum a vzdělávání”, Praha, Česko (27. 1. 2016). 

  2015

  SVOBODA, P., (2015): Flexibilita a lokalizace práce v Pražském metropolitním regionu. V. brněnská urbánní konference: „Čas(y) měst: 100 let urbánních studií”, FSS MU, Brno, Česko (12. – 14. 11. 2015).

  SVOBODA, P., OUŘEDNÍČEK, M. (2015): Zpřístupnění historických prostorových a statistických dat ze sčítání lidu v prostředí ArcGIS Online. Konference GIS Esri v ČR 2015, Praha, Česko (4. – 5. 11. 2015). 

  SVOBODA, P. (2015): Changes of work localization in the Prague metropolitan region 1991-2011. 6th International Urban Geographies of Post-Communist States Conference: “25 years of urban change” (CATference), Prague, Czechia (23. – 26. 9. 2015).

  SVOBODA, P. (2015): Changes of Work Localization in Czechia 1991-2011. 10th Czech-Polish-Slovak Seminarium: Changing Geographies: The Transformation of Subject and Object Orientation in Geographical Research, Litomyšl, Czechia (1. – 3. 6. 2015).

  SVOBODA, P. (2015): Flexibility and Localization of Work in Czechia. International Student and Early Career Conference NEW WAVE 7th, Prague, Czechia (21. – 22. 5. 2015).

  2014

  SVOBODA, P. (2014): Prostorové aspekty flexibility práce: proměny vztahů mezi bydlištěm a pracovištěm. 23. sjezd České geografické společnosti a 16. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti „Geografie v srdci Evropy“, Univerzita Karlova v Praze, Praha, Česko (25. – 28. 8. 2014).

  SVOBODA, P. (2014): Blok III: Metodické problémy sledování dojížďky do práce a do škol. Workshop: Prostorová mobilita: teoretické koncepty a metodické problémy, Univerzita Karlova v Praze, Praha, Česko (4. 6. 2014).

  SVOBODA, P. (2014): Flexibility and Localization of Work as Field of Study for Labor Geography: Historical Perspective on Commuting to Work. International Students and Early Careers’ Conference NEW WAVE 6th, Prague, Czechia (16. – 17. 5. 2014).

  SVOBODA, P., PŘIDALOVÁ, I. (2014): Flexibility and Localization of Work as Field of Study for Labor Geography: Historical Perspective on Case of the Czech Republic, Tampa, Florida, USA (8. – 12. 4. 2014).

  2013

  SVOBODA, P. (2013): Prostorové aspekty flexibility práce v Pražském metropolitním regionu: analýza vztahu bydliště a pracoviště. IV. brněnská konference urbánních studií: „Město a domov”, FSS MU, Brno, Česko (7. – 9. 11. 2013).

  SVOBODA, P., OUŘEDNÍČEK, M., NOVÁK, J. (2013): Dekoncentrace ekonomických aktivit do zázemí Prahy: Dvě tváře komerční suburbanizace. Výstava Sociální deprivace v městském prostředí: objektivní a subjektivní dimenze, Přírodovědecká fakulta UK, Praha, Česko (od 17. 10. do 22.11. 2013 – prodlouženo do prosince 2013)

  SVOBODA, P. (2013): Spatial aspects of labour flexibility in Prague’s metropolitan region. 9th Polish, Czech and Slovak Geographical Seminar: Accessibility And Participation As Field Of Geographical Research, Sulejów, Poland (1. – 4. 10. 2013).

  SVOBODA, P. (2013): Spatial aspects of labor flexibility in post-socialist and after transition decades: example of Prague metropolitan region. 5th International urban geographies of post-communist states conference, CAT-ference, Tbilisi, Georgia (11. – 13. 9. 2013).

  SVOBODA, P. (2013): Flexibility and localization of the work as the field of study for Labor Geography: theories, concepts and approaches. New Wave 5: Students´ Geographical Conference: Where the Physical and the Social Meets, Faculty of Science, Prague, Czechia (7. – 8. 6. 2013).

 • 2006 – 2012: NJ and MT, USA, International students exchange programs

  2017: Tel Aviv, Israel, Twinning internship aimed at supporting Start-up environment and Smart City projects 

 • Member of MC CGS (Main Committee of the Czech Geographical Society) since 2014

  Member of AAG (Association of American Geographers) since 2013

  Member of CAT (Cities after Transition) since 2013

  Member of CGS (Czech Geographical Society) since 2011

   

URRlab


Urban and Regional Laboratory

Department of Social Geography
& Regional Development

Charles University in Prague
Faculty of Science

Contact us


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Contact person
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urban and Regional Laboratory | administration