Skip to main content

Introduction to Social Geography


Lecturers

Martin Ouředníček

Viktor Květoň

Semester

zimní semestr

Credits

6


 • Mandatory reading:

  COE, N., KELLY, P., YEUNG, H. W. C. (2013): Economic geography: a contemporary introduction. 2nd ed. Hoboken, N. J: Wiley-Blackwell, 576 p.

  GREGORY, D., JOHNSTON, R. J., PRATT, G., WATTS, M., WHATMORE, S. (2009): The dictionary of human geography. 5th ed. Malden, MA: Blackwell, 1052 p.

  HAGGETT, P. (1983): Geography: A Modern Synthesis. 3rd rev. ed. New York: Harper & Row Publishers, 670 p.

  OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, L. eds. (2011): Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky. 1. vyd. Praha: Karolinum, 137 s.

  TOUŠEK, V., KUNC, J., VYSTOUPIL, J. a kol. (2008): Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 411 s.

  Školní atlas dnešního světa. Terra.

  Školní atlas světa. Kartografie.

   

  Suggested reading:

  HAMPL, M. (1996): Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. Praha: DemoArt, 395 s.

  HRNČIAROVÁ, T., MACKOVČIN, P., ZVARA et al. (2009): Atlas krajiny České republiky. Praha a Průhonice: MŽP ČR, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 331 s.

  MURDYCH, Z. (1983): Tematická kartografie. 1. vyd. Praha: SPN, 2 sv.

  OUŘEDNÍČEK, M., JÍCHOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, L. eds. (2017): Historický atlas obyvatelstva českých zemí. 1. vyd. Praha: Karolinum.

  PAVLÍK, Z., ŠUBRTOVÁ, A., RYCHTAŘÍKOVÁ, J. (1986): Základy demografie: celostátní vysokoškolská příručka pro studenty přírodovědeckých, ekonomických, filozofických a lékařských fakult. 1. vyd. Praha: Academia, 732 s.

  PAVLÍK, Z., KÜHNL, K. (1982): Úvod do kvantitativních metod pro geografy. 1. vyd. Praha: SPN, 266 s.

  Časopis Geografické rozhledy, Časopis Ekonom

URRlab


Urban and Regional Laboratory

Department of Social Geography
& Regional Development

Charles University in Prague
Faculty of Science

Contact us


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Contact person
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urban and Regional Laboratory | administration