Skip to main content

Spatial patterns of crime and the perception of safety in Czechia


Provider

Grantová agentura České republiky

Project ID

16-02242S

Project duration

2016 - 2018

Project team leader

Jana Jíchová

External participants

Ivana Přidalová

 • The project addresses spatial patterns of crime and the perception of safety in Czechia. The principal aim of the project is to fill a gap in crime research and knowledge about its perception in Czechia and to expand crime research both methodologically and empirically. The research will be carried out at different scale levels (macro- and micro-levels) with regard to the spatial and social aspects of their interconnection. 

 • The principal aim of the project is divided into three parts: spatial patterns of crime, fear of crime and a synthesis of the two.

 • Jíchová, J., Šimon, M. (2020): Stabilita kriminality v místech: Případová studie českého města. Sociologický časopis/Czech Sociological Review 56 (5): 619-38.

  Šimon, M., Jíchová, J. (2020): Crime count and crime harm in a post-socialist city: How does the law of crime concentration at places apply? European Journal of Criminology, 1-18 [online].

  Osman, R., Jíchová, J. (2019): Pod dohledem/ Geografie “prvaček”. In: Osman, R., Pospíšilová, L. (eds.): Geografie okrajem. Karolinum, Praha, s. 111-144.

  Osman, R., Jíchová, J. (2019): “A přišel ti naproti?: dohled rodičů jako neviditelná bariéra prostorového chování jejich dcer ve vzdálených univerzitních městech. Sociální studia 16 (1): 103-122.

  Přidalová, I., Klsák, A. (2019): Cizinci v našem sousedství: důvod k obavám? Geografické rozhledy 208 (3): 34-37. 

  Jíchová, J., Přidalová, I., Ouředníček, M. (2018): Testing criminological theories beyon the West: evidence from Czechia during and after transition. Euroasian Geography and Economics 59 (5-6): 733-759.  

  Šimon, M., Jíchová, J. (2018): Jsou místa koncentrace kriminality společensky nejškodlivější? Nový analytický přístup pro prevenci kriminality a policejní praxi. In: Lubelcová, G. (ed.): Paralely a divergencie. Zborník z medzinarodnej vedeckej konferencie. Univerzita Komenského v Bratislave, s. 85-95.

  Nemeškal, J., Jíchová, J. (2018): Prostorový vzorec kriminality v Česku. Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje v Česku 60 (2): 124-139. 

  Šimon, M., Jíchová, J. (2018): Zveřejnění dat o kriminalitě na úrovni ulic – návrh řešení pro města v Česku. Sborník z konference VI. Kriminologické dny, Olomouc. 

  Jíchová, J., Nemeškal, J. (2017): Měřítková diferenciace kriminality v Česku. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova. Atlasobyvatelstva.cz/kriminalita. 

  Jíchová, J., Netrdová, P. (2017): Mapování kriminality jako téma i praktická činnost ve výuce. Geografické rozhledy 27 (2): 20-23. Online příloha. Geografické rozhledy.

  Nemeškal, J., Jíchová, J. (2016): Typologie struktury kriminality. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova. Atlasobyvatelstva.cz/kriminalita. 

  Workshop

  Prostorové vzorce kriminality a percepce bezpečí v Česku. Praha, Pracovna, 29. 11. 2018  (Ivana Přidalová, Jana Jíchová, Zuzana Kopecká, Jiří Nemeškal, Lucie Pospíšilová, Martin Šimon)

 • Kopecká, Z., Pospíšilová, L., Jíchová, J.: Unsafe places in Prague: Male student’s perception of public places. Crime and Fear in Public Spaces: A Conference on the Individual’s Right to Safe Public Places, Stockholm, 17. – 18. 10. 2018. 

  Šimon, M., Jíchová, J.: Koncentrace kriminality a její společenské škodlivosti na příkladu regionálního města. Paralely a Divergencie, slovensko-české kriminologické dni, Modra, Slovensko, 3. – 5. 10. 2018.

  Přidalová, I., Pryce, G., Olner, D., Le Zhang, M., Jíchová, J.: Social frontiers and crime: evidence from a post-socialist regional city. RGS-IBG Annual Inrenational Conference, Cardiff, 30. 8. 2018. 

  Nemeškal, J., Jíchová, J.: Spatial pattern of crime in the Czech Republic. Eurocrim, Sarajevo, 29. 8. – 1. 9. 2018. (poster)

  Netrdová, P., Jíchová, J.: Proměny ozhnisek krádeží aut v Liberci. GIS Ostrava 2018, Ostrava, 21. – 22. 3. 2018.

  Šimon, M., Jíchová, J.: Analýza stability kriminality na úrovni ulic: implikace pro výzkum kriminality a bezpečnostní praxi. VI. Kriminologické dny, Olomouc, 18. – 19. 1. 2018.

  Osman, R., Jíchová, J.: Dohled nad (ne)viditelným: strategie zvládání strachu z města. (Ne)viditelná města: 6. konference urbánních studií, Brno, 24. – 25. 11. 2017.

  Šimon, M., Jíchová, J.: Možnosti a limity analýzy lokalizovaných dat v Česku. Geografické přístupy v kriminologii, seminář IKSP, Praha, 9. 11. 2017.

  Šimon, M., Jíchová, J.: Exploratory analysis of crime in a low-crime context: The law of crime concentration places and social disorganisation theory. Eurocrim, Cardiff, 13.-16. 9. 2017

  Jíchová, J., Přidalová, I., Ouředníček, M.: Crime in Czechia in transformation period: Territorial differentiation and its conditionality. 11th Slovak-Czech-Polish Seminarium, Trenčianské Teplice, 14. – 16. 6. 2017.

  Šimon, M., Jíchová, J.: Město zločinu: analýza ekologických souvislostí trestné (a přestupkové) činnosti v lokalitách českého města. V. Kriminologické dny, Plzeň, 30. – 31. 1. 2017.

  Jíchová, J., Pospíšilová, L.: Students’ view of unsafe places. Eurocrim, Münster, 21. – 25. 9. 2016.

  Nemeškal, J., Jíchová, J.: Crime in Czech metropolitan and peripheral areas. EURS, Kréta, 14. – 17. 9. 2016. 

  Jíchová, J., Šimon, M.: Možnosti geografického výzkumu kriminality ve městě. IV. Kriminologické dny, Brno, 25. – 26. 1. 2016.

URRlab


Urban and Regional Laboratory

Department of Social Geography
& Regional Development

Charles University in Prague
Faculty of Science

Contact us


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Contact person
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urban and Regional Laboratory | administration