Skip to main content

RNDr. Lucie Pospíšilová Ph.D.Room

Albertov 6, Praha 2 - Nové Město

Phone number

221951379

Consulting hours

po domluvě


Office

Charles University in Prague, Faculty of Science
Department of Social Geography and Regional Development
Albertov 6, Praha 2 - Nové Město
Room 365
 • Research interests

    urban studies, time geography, humanistic geography, geography of difference, feminist geography, gender studies, disability studies, geography of everyday life

   

  Education

    Charles University in Prague, Faculty of Science, bachelor’s degree in Demography and Social Geography (2005)

    Charles University in Prague, Faculty of Science, master’s degree in Social Geography and Regional Science (2007)

    Charles University in Prague, Faculty of Science, doctoral degree (PhD) in Social Geography and Regional Development (2012)

   

 • 1)Mobilita a každodenní život

  Časoprostorová mobilita středoškolských studentů (možno navázat na již provedené šetření v roce 2009 a 2010)

  Vztah místa školy a míst dalších každodenních aktivit (možno navázat na již provedené šetření v roce 2009 a 2010), místa práce/bydliště a míst dalších každodenních aktivit

  Bariéry/omezení každodenního života a strategie vedoucí k jejich překonání

  Práce x volný čas – vliv zaměstnání a péče o rodinu na časoprostorové ukotvení volnočasových aktivit

  Město z pohledu různých skupin obyvatel (handicapovaní lidé, bezdomovci, bohatí, cizinci, ženy, muži, děti)

  Vnímání a prožívání městského prostředí, vztah k místům

  Staří lidé (nebo jiné skupiny obyvatel – studenti, matky s dětmi aj.) a časoprostorové bariéry ve městě

  Proměna každodenního života a prostorové mobility po změně místa bydliště (případová studie nové residenční lokality ve městě nebo zázemí)

  Každodenní strategie v rámci domácnosti

  Role ICT v každodenním životě mladých lidí

  Role ICT v každodenním životě nevidomých

  Důležité mezníky v každodenním životě a prostorovém chování

  Proměny každodenního života s přechody mezi fázemi životního cyklu

  2)Sociální a demografické proměny města

  Proměny sociální a demografické struktury městských čtvrtí v transformačním období

  Historický vývoj demografické a sociální struktury města či vybrané čtvrti

  Procesy proměňující strukturu obyvatel a uživatelů městských čtvrtí

  3)Přítomné obyvatelstvo a denní rytmy

  Nové metody zjišťování přítomného (faktického) obyvatelstva města a městských lokalit

  Každodenní pohyb a jeho vliv na lokality

  Porovnání sociální struktury obyvatel a uživatelů vybrané lokality

  Denní rytmus městských lokalit – residenční, obchodní, pracovní lokality a lidé, kteří je využívají během dne

  Posouzení dopadů denní mobility na městské lokality

  Sociálně prostorová struktura přítomného obyvatelstva

  4)Feministická geografie

  Vliv genderových vztahů na denní mobilitu a každodenní život

  Genderové vztahy v městském plánování a organizaci městského prostředí

  Město z pohledu žen

  Místo a vztah k místu z pohledu feministické geografie

  Mocenské vztahy v prostoru a jejich vliv na každodenní život

  Rozhodování a každodenní strategie domácností

  Výběr jakéhokoliv aktuálního tématu české sociální geografie a pokus o jeho zhodnocení z pohledu feministické geografie

 •   12/9/2014: “Prostor s hůlkou” [Space with white cane] (together with R. Osman). Workshop doktorandů a doktorandek: Prostor ve své transdisciplinaritě, Brno, Czechia.

    25-28/8/2014: “Časovost městských prostorů. ‘The City around Clock’ v novém provedení” [Temporality of urban spaces: ‘The City around Clock’ revisited] (together with J. Novák and J. Temelova) a “Věková struktura (nejen) suburbánních migrantů v Česku” [Age structure of (not only) suburban migrants in the Czech Republic] (together with P. Špačková). 23. sjezd České geografické společnosti: Geografie v srdci Evropy, Praha, Czechia.

    08-12/4/2014: “Long-term changes of socio-spatial differentiation within the Prague Urban Region 1921-2011” (together with M. Ouředníček a P. Špačková). AAG Annual Meeting 2014, Tampa, USA.

    07-09/11/2013: “Co děláme doma? Aktivity spojené s domovem v genderové perspektivě” [What we do at home? Activities related to home in the gender perspective] (together with P. Špačková a T. Kůsová). IV. brněnská konference urbánních studií: Město a domov, Brno, Czechia.

    11-13/09/2013: “Long-term changes in the socio-spatial differentiation within the Prague urban region 1921-2011” (together with M. Ouředníček a P. Špačková). 5th International Urban Geographies of Post-Communist States Conference (CAT-Ference): Urban Research, Urban Theory and Planning Practice in Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union, Tbilisi, Georgia.

    14-15/03/2013: “Social environment within the post-socialist city: approaches and methods” (together with M. Ouředníček a P. Špačková). International research seminar “Mobility, Segregation and Neighbourhoods´ Change, Tartu, Estonia.

    03-05/07/2012: “Temporality of urban space: The city around clock revisited” (together with J. Novák). RGS-IBG Annual International Conference, Edinburgh, Great Britain.

    24-28/02/2012: “Socially deprived localities in views of key urban actors: The example of Prague” (together with J. Jíchová). AAG Annual Meeting, New York, USA.

    04-05/11/2011: “Časoprostorové chování středoškolských studentů bydlících v zázemí Prahy” [Spatio-temporal behaviour of students living in suburban municipalities of Prague] (together with M. Ouředníček), Třetí město, Brno, Czechia.

    16/09/2011: “Místo-lidé-rytmus: “Nový” pohled na urbánní prostředí” [Place-people-rhythm: “New” perspective on urban environment]. Workshop doktorandů: Geografický výzkum v České republice, Brno.

    12-16/04/2011: “Time-space behaviour of suburban teenagers: Example of Prague” (together with M. Ouředníček). AAG Annual Meeting, Seattle, USA.

    10-11/02/2011: Změny sociálního prostředí v zázemí Prahy očima starostů” [Changes in the social environment in the hinterland of Prague in the mayors’ perspective] (together with M. Ouředníček a P.Puldová). Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života, Praha, Czechia.

    21-22/10/2010: “Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky” [Atlas of socio-spatial differentiation of the Czech Republic] (s P. Puldovou a M. Šimonem). Desaťročia premien slovenskej spoločnosti – konferencia pri príležitosti 45. výročia založenia Sociologického ústavu SAV a 20. výročia jeho obnovenia, Bratislava, Slovakia.

    15-17/09/2010: “Daily mobility and coping strategies of people living in peripheral areas” (s J. Temelovou a J. Novákem). 8th European Urban and Regional Studies Conference: Repositioning Europe in an era of global transformation, Vienna, Austria.

    01-03/08/2010: “Everyday life and mobility of population within the prague urban region. Time-space allocation of activities”. RGS-IBG Annual International Conference, London, Great Britain.

    14/11/2009: “Každodenní život, životní styl a rytmus lokalit: nové pohledy na urbánní prostředí” [Everyday life, lifestyle and place rhythm: new perspectives on urban environment] (toegther with M. Ouředníček). Československé město včera a dnes: každodennost – reprezentace – výzkum, Brno, Czechia.

    07-08/05/2009: “The Daytime Population of Prague City Centre. Depopulation versus Real Population Growth”. Empty Country and Lively Cities? Spatial Differentiation in the Face of Demographic Change, Berlin, Germany.

 • 10/2007–04/2008 Farnham College, Farnham, Great Britain

    02/2010–06/2010 University of Sheffield, Sheffield, Great Britain, Erasmus student exchange program

 •   Member of Czech geographical society – since 2008

URRlab


Urban and Regional Laboratory

Department of Social Geography
& Regional Development

Charles University in Prague
Faculty of Science

Contact us


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Contact person
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urban and Regional Laboratory | administration