Domů

Facebook

Petr Koloušek

Charles University in Prague, Faculty of Science

Department of Social Geography and Regional Development

Albertov 6, Prague 2, 128 43

 

Workplace: room 325, Legerova 5, Prague 2

E-mail:  pe.kolousek@seznam.cz

 

Education

Bc. - Geography and kartography, PřF UK v Praze (2010)

Mgr. - Sociální geografie a regionální rozvoj, PřF UK v Praze (2013)