Skip to main content

Kontakt

Sídlo

Urbánní a regionální laboratoř
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Albertov 2038/6

číslo dveří 365
128 43 Praha 2 Nové Město
tel. 221 951 378

Legerova 1878/5

číslo dveří 325 (zvonek URRlab)
Praha 2 Nové Město
tel. 221 951 970

Kontakty

Kontakty na jednotlivé osoby (e-maily a telefonní čísla) jsou uvedeny na jejich osobních stránkách v záložce tým.

Kontaktní osoba

Adresa pro doručování

KSGRR PřF UK
Albertov 6
128 43 Praha 2

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace