Domů

Facebook

Petr Koloušek

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Urbánní a regionální laboratoř - URRlab

Albertov 6, Praha 2 - Nové Město, 128 43

 

Pracoviště:  místnost 325, Legerova 5, Praha 2 (po domluvě)
E-mail:  pe.kolousek@seznam.cz

 

Vzdělání

Bc. - Geografie a kartografie, PřF UK v Praze (2010)

Mgr. - Sociální geografie a regionální rozvoj, PřF UK v Praze (2013)

 

Studentské práce

Vývoj suburbánních sídel

Dopady suburbanizace

Územní plánování