Skip to main content

Budeme spoluřešiteli projektu NAKI III


Dva členové našeho výzkumného týmu, Martin Ouředníček a Jiří Nemeškal, budou spoluřešiteli projektu Mapování, management a financování místní kultury v kontextu její veřejné podpory a zachování nehmotného kulturního dědictví.  Projekt startuje 1. 3. 2023 a je součástí 1. veřejné soutěže v rámci programu NAKI III. Hlavním řešitelem projektu je RNDr. Pavel Bednář, Ph.D. z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, který působí na Fakultě managementu a ekonomiky

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace