Skip to main content

Cena prof. Vlčka pro Adelu Petrovic


Studentka doktorského studia a členka nešeho výzkumného týmu, Adela Petrovic, získala cenu prof. Vlčka. K ocenění jí moc gratulujeme a moc si ceníme veškeré její práce! Stipendium profesora Miroslava Vlčka je udělováno zahraničnímu studentovi, který se kromě plnění studijních povinností zasloužil o šíření dobrého jména Univerzity Karlovy v Česku i v zahraničí a který podpořil větší internacionalizaci univerzitního prostředí veřejných vysokých škol v Praze.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace