Skip to main content

Doktorandský pobyt na Univerzitě v Curychu


Členka našeho týmu Adéla Petrović se od února 2024 vydala na půlroční doktorandský pobyt na Univerzitu v Curychu (Sociální geografie a urbánní studia, SURB). Pod vedením profesorky Hanny Hilbrandt se zabývá složitostí dynamiky gentrifikace a procesů městské transformace.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace