Mgr. Nina Dvořáková Ph.D.Room

Albertov 6, Praha 2 - Nové Město

Phone number

221951972

Consulting hours

by appointment


Office

Charles University in Prague, Faculty of Science
Department of Social Geography and Regional Development
Albertov 6, Praha 2 - Nové Město
Legerova 5 (room 325)

Links

 • Charles University in Prague, Faculty of Science, Mgr. magister in Regional and Political Geography [2008]

  Charles University in Prague, Faculty of Science, Ph.D. in Obecné otázky geografie na PřF UK [2017]

 • Studentifikace – dopady zvýšené koncentrace studentské populace na městské prostředí

  Kvalita života seniorské populace a její prostorové souvislosti

  Rezidenční spokojenost obyvatel vybraných městských či venkovských lokalit

  Kvalita městského prostředí / venkovského prostředí ve vztahu k potřebám a požadavkům specifických skupin obyvatel

  Percepce městského a venkovského prostředí

  Migrace seniorů

  Problematika stárnutí vybraných městských a venkovských lokalit

  Prostorové souvislosti druhého demografického přechodu v současném městě

  Městské zahradničení, Komunitní zahradničení, Querilla gardening

  Obhájené bakalářské práce

  Barbora Dolejší (2014): Komunitní zahradničení jako způsob využití veřejného prostoru ve městě

  Obhájené magisterské práce

  Ondřej Petřišče (2015): Každodenní život a problematika sociální izolace seniorů v městském a venkovském prostředí.

 • 2015

  12.-14.listopadu 2015, Čas(y) Měst: 100 let urbánních studií, Brno. Příspěvek: Proměna rezidenční struktury pražských čtvrtí.

  2011

  4.-5. listopadu 2011, Třetí město, Brno. Příspěvek: Rezidenční spokojenost obyvatel suburbií: případová studie zázemí Prahy (s P. Špačkovou a M. Kopečnou).

  4.-5. listopadu 2011, Třetí město, Brno. Příspěvek: Staří lidé a prostředí

  12.-16. duben 2011, AAG Annual Meeting, Seattle, USA. Příspěvek: Residential Satisfaction in Suburbia: the Case of Prague (s P. Puldovou a M. Kopečnou).

  2010

  1.-3. srpna 2010: RGS-IBG Annual International Conference, Londýn, Velká Británie. Příspěvek: Does Urban Revitalization Deteriorate the Residential Satisfaction of Elderly People in Central and Inner City? The Case of Transforming Neighbourhoods in Post-Socialist Prague (s J. Temelovou)

  2009

  13.-14. listopadu 2009, Československé město včera a dnes: každodennost – reprezentace – výzkum, Brno, Masarykova univerzita, FSS. Poster: Revitalizace a rezidenční spokojenost seniorů v měnících se čtvrtích Prahy (s J. Temelovou)

  7.-8. května. 2009: Empty Country and Lively Cities? Spatial Differentiation in the Face of Demographic Change, Berlín, Německo. Poster: Residential satisfaction among elderly people in city centre of Prague.

 • 01/2010-05/2010 – University of Stockholm, Sweden, Erasmus student exchange program

 • Member of CAT (Cities after Transition) since 2015

  Member of CGS (Czech Geographical Society) since 2008

  Member of Czech Demography since 2018

URRlab


Urban and Regional Laboratory

Department of Social Geography
& Regional Development

Charles University in Prague
Faculty of Science

Contact us


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Contact person
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urban and Regional Laboratory | administration