Název publikace/Name

Historická prostorová a statistická data v prostředí GIS a jejich využití

Citace/Citation

OUŘEDNÍČEK, M., SVOBODA, P., POSPÍŠILOVÁ, L., JÍCHOVÁ, J., NEMEŠKAL, J., ŠPAČKOVÁ, P., PŘIDALOVÁ, I., DVOŘÁKOVÁ, N., KUPKOVÁ, L., SOUKUP, M. (2015): Historická prostorová a statistická data v prostředí GIS a jejich využití. Geografické rozhledy, 25, č. 2, příloha s. 1−4.

Abstrakt/Abstract

Poslední čtyři roky (2012–2015) řešil tým Urbánní a regionální laboratoře multidisciplinární výzkumný projekt Zpřístupnění historických prostorových a statistických dat v prostředí GIS, který podpořilo v rámci programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstvo kultury České republiky. Protože se jednalo o aplikovaný projekt, směřovala řada výstupů k praktickému využití. Výsledky projektu jsou využitelné například také při výuce i samostatné práci studentů na středních a vysokých školách. Cílem článku je poskytnout informace o hlavních výsledcích projektu a nabídnout možnosti, jak s nimi pracovat při výuce na různých typech škol. Vybrali jsme čtyři oblasti možného využití, které se týkají prostorových dat, statistických populačních dat, specializovaných map a Historického atlasu obyvatelstva českých zemí.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace