Skip to main content
Kategorie/Category

Popularizační článek

Rok publikace/Published

2021

Název publikace/Name

Vinohrady a Žižkov na podkladu historických cenzů – území plná kontrastů

Citace/Citation

JÍCHOVÁ, J., DVOŘÁKOVÁ, N. (2021): Vinohrady a Žižkov na podkladu historických cenzů - území plná kontrastů. Geografické rozhledy, 30, č. 3, s. 16-19.

Abstrakt/Abstract

Vinohrady a Žižkov jsou dvě sousední pražské čtvrti, které patřily v 19. století k prvním pražským předměstím. I přesto, že se rozvíjely ve stejné době, se významně liší, což je zřejmé až do současnosti. S využitím dat z historických populačních cenzů, ale i doprovodných vizuálních materiálů text ukazuje, jak se tyto čtvrti od sebe odlišují, zejména z pohledu sociální struktury.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace