Skip to main content

Kategorie/Category

Kapitola

Rok publikace/Published

2022

Název publikace/Name

Residential Mobility Within the Central Bohemian Suburbs

Citace/Citation

DVOŘÁKOVÁ, N., HORŇÁKOVÁ, M. (2022): Residential Mobility Within the Central Bohemian Suburbs. In: Ouředníček, M. (ed.): Prague and Central Bohemia: Current Population Processes and Socio-spatial Differentiation. Karolinum Press, Praha, 131-149.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace