Skip to main content
Autoři/Authors

Nina Dvořáková

Kategorie/Category

Kapitola

Rok publikace/Published

2017

Název publikace/Name

Prostorová diferenciace věkové struktury obyvatelstva Prahy

Citace/Citation

DVOŘÁKOVÁ, N. (2017): Prostorová diferenciace věkové struktury obyvatelstva Prahy. In: Ouředníček, M., Jíchová, J. (eds.): Sociální prostředí Prahy: město na prahu 21. století. Academia, Praha, s. 27-62.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace