Dynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních regionech České republiky


Poskytovatel

Grantová agentura České republiky

Označení projektu

GA14-00393S

Doba řešení

2014 - 2016

Hlavní řešitel/ka

Martin Ouředníček


Anotace

Cílem projektu je výzkum dynamiky sociálního prostředí, které je ovlivňováno různými druhy prostorové mobility: (i) migrací; (ii) dojížďkou a (iii) denními rytmy, které společně přetvářejí funkce jednotlivých částí post-socialistických metropolitních regionů.

 • Tříletý projekt Grantové agentury České republiky (2014-2016), který řešil jádrový tým Urbánní a regionální laboratoře, byl zaměřen na stěžejní aspekty vývoje šesti největších metropolitních regionů Česka. Hlavním cílem projektu byl výzkum dynamiky sociálního prostředí, které je ovlivňováno různými druhy prostorové mobility, jež společně přetvářejí funkce jednotlivých částí postsocialistických metropolitních regionů. Jádrové oblasti výzkumu představovaly procesy odehrávající se ve vnějších částech postsocialistických měst: rezidenční suburbanizace a transformace sídlišť. Tyto procesy se výrazně odlišují od vývoje v západní Evropě a Spojených státech a vyžadují i citlivost ke zvoleným metodám empirického výzkumu.

  Projekt se proto v teoretické části zaměřil na koncepty využívané v současných urbánních studiích. Byly diskutovány teoretické koncepty přejaté ze západní literatury a vhodnost jejich využití pro sociálněgeografický výzkum postsocialistických měst. Dále byly hodnoceny metody výzkumu měst v postsocialistických zemích. Dílčím cílem projektu bylo posoudit vhodnost tradičních a nových metod výzkumu různých forem prostorového pohybu a diferenciace v kontextu rostoucí mobility obyvatelstva v nejvýznamnějších metropolitních regionech Česka.

  Jádrem empirické práce výzkumného týmu byla analýza socio-prostorové diferenciace, změn sociálního prostředí a sociálního klimatu především v prostředí částí postsocialistických metropolitních regionů s největší dynamikou změn. Do výzkumu byli zapojeni doktorští a magisterští studenti sociální geografie. Výzkumný tým spolupracoval v rámci širší pracovní skupiny Cities After Transition.

  Hlavní oblasti výzkumu

  Diskuze teoretických konceptů a purifikace terminologie, reliabilita západních konceptů v prostředí post-socialistických měst

  • Analýza textů, dekonstrukce

  Metody výzkumu měst v post-socialistických zemích, validita a reliabilita v kontextu rostoucí flexibility a delokalizace (domov, práce, rekreace, denní funkce míst)

  • Time-space geography, používání nových technologií (vč. tzv. pasivních lokalizačních dat mobilních operátorů)

  Analýza socio-prostorové diferenciace, změn sociálního prostředí a sociálního klimatu, případové studie suburbií a sídlišť

  • 3 úrovně prostorové mobility: migrace, dojížďka, rytmus míst
  • SLDB, individuální migrační data (od roku 1992), data mobilních operátorů
 • 2017

  2016

  2015

  2014

  • Pospíšilová, L., Pospíšilová, K. (2014): Feministické prostory. In: Matoušek, R., Osman, R.: Prostor(y) geografie. Praha, Karolinum, s. 99-122.
  • Wagner, M., Hauschke, D., Pospíšilová, L., Ouředníček, M. (2014): Denní rytmus místa: příklad vysokoškolského areálu Albertov. Geografické rozhledy 23 (5): 14-16.

  Konference, workshopy, výstavy

  Dynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních regionech České republiky. Výstava. Praha, Albertov 6, 7. 11. 2016 – 31. 1. 2017
  6th International Urban Geographies of Post-Communist States Conference: 25 Years of Urban Change. Mezinárodní konference, Praha, Česko, 23. – 26. 9. 2015
  Prostorová mobilita: teoretické koncepty a metodické problémy. Workshop. Praha, Albertov, 4. 6. 2014

  • Martin Ouředníček: Teoretické koncepty věnující se prostorové mobilitě a jejich relevance pro výzkum současných měst
  • Zdeněk Čermák: Metodické problémy sledování migrace
  • Peter Svoboda: Metodické problémy sledování dojížďky do práce a do škol
  • Lucie Pospíšilová: Nové metodické přístupy sledování prostorové mobility 
 • 2016

  • Přidalová, I., Ouředníček, M. „Differential impact of economic crisis on various groups of international migrants in Prague.“ 10th European Urban & Regional Studies Conference: Europe, Crisis and Uneven Development. Chania, Řecko, 14. – 16. 9. 2016.
  • Svoboda, P.: „Changes of work localization in the Prague metropolitan region 1991-2011.“ 10th European Urban & Regional Studies Conference Europe, Crisis and Uneven Development. Chania, Řecko, 14. – 16. 9. 2016.
  • Ouředníček, M., Špačková, P., Přidalová, I., Pospíšilová, L.: „Nová sociálně prostorová diferenciace Prahy.“ Výroční konference České geografické společnosti – Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva. České Budějovice, Česko 5. – 7. 9. 2016.
  • Svoboda, P.: „(De)lokalizace práce v Pražském metropolitním regionu.“ Výroční konference České geografické společnosti – Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva. České Budějovice, Česko 5. – 7. 9. 2016.
  • Svoboda, P.: „Flexibility and Localization of Work in Prague metropolitan region.“ International Student and Early Career Conference NEW WAVE 8th, Prague, Česko, 19. – 20. 5. 2016.
  • Ouředníček, M.: „Socio-spatial differentiation and segregation in post-socialist Prague.“ AAG Annual Meeting, San Francisco, USA, 29. 3. – 2. 4. 2016 

  2015

  • Pospíšilová, L., Nemeškal, J., Ouředníček, M.: „Využití dat z mobilních sítí v geodemografickém výzkumu – část II.“ Diskusní večer ČDS, Praha, Česko, 18. 11. 2015
  • Přidalová, I., Ouředníček, M.: „Migrace cizinců a vývoj etnické diferenciace Prahy.“ Čas(y) měst – 100 let urbánních studií, Brno, Česko, 12. – 14. 11. 2015
  • Přidalová, I.: „International migration as a factor of change to socio-spatial differentiation of Prague.“ Migrants in the City: New Dynamics of Migration in Urban Settings, Sheffield, UK, 12.-13. 10. 2015
  • Přidalová, I., Ouředníček, M.: „The Role of Foreign Migration in Changing Socio-Spatial Differentation in Prague Metropolitan Area.“ 6th International Urban Geographies of Post-Communist States Conference: 25 Years of Urban Change, Praha, Česko, 23. – 26. 9. 2015
  • Špačková, P., Pospíšilová, L., Ouředníček, M.: “ Socialist and post-socialist Prague and its Socio-spatial Differentiation from the Perspective of 1970-2011 Population Census.“ 6th International Urban Geographies of Post-Communist States Conference: 25 Years of Urban Change, Praha, Česko, 23. – 26. 9. 2015
  • Šimon, M., Jíchová, J.: „Alternative History of Urban Change: Reading Prague through Crime and Homeless?“ 6th International Urban Geographies of Post-Communist States Conference: 25 Years of Urban Change, Praha, Česko, 23. – 26. 9. 2015
  • Ouředníček, M.: „Contemporary urbanisation processes in the Czech Republic.“ 5th Annual International Conference on Urban Studies & Planning, Athény, Řecko, 8. – 11. 6. 2015.
  • Špačková, P., Pospíšilová, L., Jíchová, J.: „Changing Age Distribution Urban, Suburban and Rural Migrants in Czechia. Reflection of Changing Lifestyles in Post-socialist society.“ AAG Annual Meeting, Chicago, USA, 21. – 25. 4. 2015.
  • Jíchová, J.: „Bezpečný život v suburbiích? Vnímání kriminality a bezpečnosti v nových rezidenčních lokalitách v zázemí Prahy.“ III. Kriminologické dny, Hradec Králové, Česko, 19. – 20. 1. 2015

  2014

  • Přidalová, I.: „International migration as a Challenge to Local Social Environment?“ Challenges of International Migration II, Praha, Česko, 10. – 12. 12. 2014
  • Jíchová, J., Šimon, M., Čermák, D.: „Changing paterns of crime in Prague metropolitan region area 1994-2013.“ Poster. Eurocrim, Praha, Česko, 10. – 13. 9. 2014.
  • Ouředníček, M.: „Relevance západních teoretických konceptů při výzkumu postsocialistických sídlišť a suburbanizace.“ Geografie v srdci Evropy, Praha, Česko, 25. – 28. 8. 2014.
  • Pospíšilová, L., Novák, J., Temelová, J.: „Časovost městských prostorů: ‚The city around the clock‘ v novém provedení.“ Geografie v srdci Evropy, Praha, Česko, 25. – 28. 8. 2014.
  • Přidalová, I.: „Vnitroměstská migrace v Praze v letech 1992–2012 a role cizinců.“ Geografie v srdci Evropy, Praha, Česko, 25. – 28. 8. 2014.
  • Špačková, P., Pospíšilová, L.: „Věková struktura suburbánních migrantů v Česku.“ Geografie v srdci Evropy, Praha, Česko, 25. – 28. 8. 2014.
  • Novák, J., Pospíšilová, L., Temelová, J.: „Temporality of urban space: The city around the clock revised.“ Mobile Tartu, seminar, July 2014. 
  • Ouředníček, M., Špačková, P., Pospíšilová, L.: „Long-term changes of socio-spatial differentiation within the Prague Urban Region 1921-2011.“ AAG Annual Meeting, Tampa, USA, 8. – 12. 4. 2014.

  Organizace sekce

  • Tammaru, T., Ouředníček, M., Szymon Marcińczak: Census Geographies and Beyond: New Patterns of Housing Segmentation, Neighbourhood Change and Segregation. Session 1: Socio-Spatial Differentiation, Session 2: Mobility and Commuting. 6th International Urban Geographies of Post-Communist States Conference: 25 Years of Urban Change, Praha, Česko, 23. – 26. 9. 2015.
  • Ouředníček, M.: Relevance západních teoretických konceptů při studiu postsocialistických měst. Geografie v srdci Evropy, Praha, Česko, 25. – 28. 8. 2014. Předsedající Slavomíra Ferenčuhová (MUNI).

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace