Skip to main content

Členové týmu URRlab

V září 2019 se část týmu URRlab vydala na oblíbenou zahraniční konferenci sítě Cities After Transition, která sdružuje výzkumníky a výzkumnice věnující se tematice post-socialistických měst. Tentokrát se konference konala v Srbsku: nejprve jsme absolvovali jednání v sekcích a komentované exkurze po Bělehradě, část z nás se poté zúčastnila i dvoudenního výletu do dalších zajímavých oblastí země. Kromě zajímavých odborných poznatků z konference samotné jsme využili příležitost seznámit se také s místními zvyklostmi a gastronomií.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace