CAT-ference Bělehrad 2019


V září 2019 se část týmu URRlab vydala na oblíbenou zahraniční konferenci sítě Cities After Transition, která sdružuje výzkumníky a výzkumnice věnující se tematice post-socialistických měst. Tentokrát se konference konala v Srbsku: nejprve jsme absolvovali jednání v sekcích a komentované exkurze po Bělehradě, část z nás se poté zúčastnila i dvoudenního výletu do dalších zajímavých oblastí země. Kromě zajímavých odborných poznatků z konference samotné jsme využili příležitost seznámit se také s místními zvyklostmi a gastronomií.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace