Skip to main content

CAT-ference: exkurze


Ve dnech 23.-25. září 2015 se na Albertově konala 6. mezinárodní konference urbánních geografů z postkomunistických států – CATference: 25 years of urban change. Na konferenci vystoupili odborníci z řady zemí i různého odborného zaměření.  Mezi výrazná témata patřila sociálně prostorová diferenciace, urbánní politiky, urbánní infrastruktura či procesy odehrávající se v urbánním a suburbáním prostředí, sekce se ale rovněž zaměřily na turismus, identity či veřejný prostor. Celkem se uskutečnilo 20 sekcí s více než 70 příspěvky (a jednou diskuzí kolem kulatého stolu). Součástí konference byly nejen specializované výlety po Praze (Industriální Holešovice, Život v postsocialistickém městě – sídliště Lužiny, Architektonické ikony a Velká procházka Malou Stranou, více zde), ale i speciální přednáška organizovaná IJURR.  Na přednášce nazvané „Comparative Urbanism and Post-socialism: experiences and perspectives“ vystoupila Jennifer Robinson, Slavomíra Ferenčuhová či Michael Gentile. 

Na konferenci navázala exkurze do Severních Čech. Kromě návštěvy Mostu, Litvínova či zámku Jezeří jsme se vydali na tzv. uhelné safari – výlet po rekultivacích a měli možnost se setkat se starostou Horního Jiřetína.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace